REKLAMA

Kultura, Oświata

Ruszyły matury

Opublikowano 06 maja 2022, autor: jb

417 uczniów w powiecie żarskim i 320 w powiecie żagańskim rozpoczęło w tym tygodniu egzaminy maturalne.

Pierwszym dniem egzaminu była środa (4 maja) i uczniowie tradycyjnie pisali egzamin z języka polskiego. Ostatni dzień egzaminów zaplanowany jest na poniedziałek, 23 maja.

Żeby w tym roku egzamin zdać, należy język polski, matematykę oraz jeden język obcy na poziomie podstawowym napisać na minimum 30 procent możliwych do zdobycia punktów. Uczniowie muszą przystąpić także do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale nie jest ważny jego wynik. Wystarczy na niego przyjść i prawidłowo podpisać się na karcie maturalnej.

Przez pandemię, maturzyści nie muszą zdawać matur ustnych. Zmniejszono im podstawę programową do egzaminu, m.in. listę obowiązkowych lektur.

Obstawiali Mickiewicza

Najbardziej emocjonujący jest pierwszy dzień, gdy przed egzaminem z języka polskiego uczniowie obstawiają, na której z lektur oparte będą wypracowania do napisania. W tym roku do wyboru były trzy tematy.

Pierwszy dotyczył rozważań, czym dla człowieka może być tradycja. Należało się w nim odwołać do podanego fragmentu „Pana Tadeusza”. W drugim temacie należało rozpatrzyć, kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia. Do tego tematu przytoczony został fragment „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. Trzeci temat dotyczył interpretacji wiersza Józefa Barana „Najkrótsza definicja życia”.

Maturzyści w większości oceniali te tematy jako średnie. Wielu z nich spodziewało się utworów Adama Mickiewicza, ale stawiali na „Dziady”.

Wszyscy równe szanse

Ci, którzy pisali maturę, lekko nie mieli. Dwa lata obowiązywała ich w szkołach nauka zdalna, wcześniej mieli przerwę w nauce z powodu strajku nauczycieli. Odczuli to szczególnie ci, którzy uczyli się w trzyletnich liceach.

– Powtarzałem im, że wszyscy w całym kraju są w takiej samej sytuacji. Jeżeli chodzi o start na wyższe uczelnie, to wszyscy mają równe szanse. Sam ze swojej matury pamiętam, że dla mnie najistotniejszy okres, jeżeli chodzi o przygotowania, to była nauka od początku roku kalendarzowego do matur – mówi Mieczysław Śmieszek, dyrektor LO im. S. Banacha w Żaganiu. – Egzaminy ustne są wtedy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Np. zdeklarował się i potrzebuje jej na zagraniczne uczelnie. W naszej szkole jest jedna osoba, która zdaje ustnie język angielski i specjalnie dla niej musieliśmy powołać komisję egzaminacyjną – dodaje.

Po dwóch latach matury nie trzeba było pisać w reżimie sanitarnym.

Wyniki absolwenci poznają 5 lipca.

Do poprawki w sierpniu będą mogli przystąpić tylko ci, którzy obleją tylko jeden z przedmiotów na poziomie podstawowym.

Kiedy zdają?

Egzamin obowiązkowy z języka polskiego i matematyki oraz te na poziomie rozszerzonym z łaciny i kultury antycznej oraz historii muzyki na poziomie rozszerzonym maturzyści mają już za sobą.
Aż do 23 maja prawie każdego dnia wyznaczane są dwa egzaminy dziennie. Jeden o godz. 9:00, kolejny o godz. 14:00.

6.05. – rano: język angielski, po południu języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (wszystkie na poziomie podstawowym);
9.05. – rano: język angielski (poziom rozszerzony), po południu filozofia;
10.05. – rano: język polski (poziom rozszerzony), po południu: język francuski (poziom rozszerzony);
11.05. – rano: matematyka (poziom rozszerzony), po południu język hiszpański (poziom rozszerzony);
12.05. – rano: biologia (poziom rozszerzony), po południu: język hiszpański (poziom rozszerzony);
13.05. – rano: wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), po południu: język niemiecki (poziom rozszerzony);
16.05. – rano: chemia (poziom rozszerzony), po południu: język włoski (poziom rozszerzony);
17.05. – rano: historia poziom rozszerzony, po południu: język mniejszości narodowych (poziom podstawowy);
18.05. – rano: geografia (poziom rozszerzony), po południu: język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony);
19.05. – rano: fizyka (poziom rozszerzony), po południu: historia sztuki (poziom rozszerzony);
20.05. – rano: informatyka (poziom rozszerzony), po południu: język łemkowski i kaszubski (poziom rozszerzony);
23.05. – od godz. 9:00 matematyka, historia, geografia, biologia, chemia i fizyka w języku obcym.

Napisz komentarz »