REKLAMA

Samorząd

Plan do poprawki

Opublikowano 29 kwietnia 2022, autor: bj

Jedna firma chce wyższej hali, druga już halę buduje, choć teren w Sieniawie Żarskiej formalnie jest przeznaczony pod budynki mieszkalne. Urzędnicy biedzą się z uporządkowaniem dokumentów.

Nad uchwałą w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Sieniawie Żarskiej na terenach w rejonie firmy Magnaplast pochylą się podczas majowej sesji radni gminy Żary.

Magnaplast wchodzi w skład niemieckiego holdingu zajmującego się przetwórstwem tworzyw sztucznych i zajmuje się produkcją systemów kanalizacyjnych. W planowanej uchwale chodzi o teren w bezpośrednim sąsiedztwie firmy, zakupiony od gminy w 2019 r. Powstała już na nim hala magazynowa, teren został ogrodzony. Cały czas trwają prace. Tymczasem okazało się, że powstał problem formalny. Poprzedni plan zagospodarowania z 2019 r. został uchylony. Zakładał m.in. tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.

– Wojewoda wytknął w tym planie różne błędy i niezgodność ze studium zagospodarowania. To sprawy formalne, na przykład nie zgadzały się dane dotyczące współczynnika zabudowy. Niestety, zawiniło biuro ówcześnie przygotowujący plan – tłumaczyła radnym Kinga Matoga, pełniąca obowiązki kierownika gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Żarach na komisji rolnej w piątek, 22.04..

W efekcie unieważnienia uchwały, w tej chwili obowiązuje plan zagospodarowania z 2017 r., który przewiduje w tym miejscu w Sieniawie zabudowę mieszkaniową i usługową.

– Dlatego sprawę musimy jak najszybciej uporządkować, bo działki w tym miejscu zostały sprzedane, a Magnaplast, który je kupił, prowadzi już inwestycję – tłumaczyła K. Matoga.

Zmiana planu obejmuje także działki gminne, ale to na prywatnych terenach trwa już  inwestycja pod potrzeby zakładu.

Plan za planem

Jeżeli chodzi o grunty w Sieniawie Żarskiej, wciąż toczą się procedury związane z wnioskiem firmy Panattoni. W tym przypadku chodzi o dopuszczenie możliwości budowania hal o wysokości do 15 m.

Panattoni to deweloper  powierzchni przemysłowych i magazynowych. W Sieniawie Żarskiej chce budować hale wysokie na 15 metrów, w tym dwie magazynowo-usługowo-produkcyjne z zapleczem socjalnym i biurowym, placami manewrowymi, 131 dokami dla samochodów ciężarowych, parkingiem na ponad 200 aut. Powierzchnia zabudowy miałaby tu zająć ponad 7 hektarów, parkingi  – 4 hektary, a długość dróg wewnętrznych – niemal 2 km.

– W ramach trwających konsultacji społecznych wpłynęło ok. 150 uwag do planu. Wszystkie były identyczne. Osoby, które je podpisywały, zastrzegały, że nie godzą się na tę zmianę – tłumaczyła K. Matoga. I dodawała: – Najpierw pod względem merytorycznym oceni to urbanista, potem przedstawi wójtowi. Wójt uwzględni te uwagi lub nie. Nieuwzględnione trafią pod obrady Rady Gminy.

Napisz komentarz »