REKLAMA

Samorząd

Podzielili milion z alkoholu

Opublikowano 22 kwietnia 2022, autor: nk

71 tys. zł poszło na diety członków żarskiej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ubiegłym roku.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach wydała prawie milion złotych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w mieście. Na co poszły te pieniądze?

Według sprawozdania, MKRPA zawarła 22 umowy z organizacjami pozarządowymi w zakresie m.in. prowadzenia wypoczynku dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych, funkcjonowania noclegowni i świetlicy dla bezdomnych, prowadzenia ośrodka wsparcia i świetlic opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 440 tys. zł. Z tego największe wsparcie otrzymała Fundacja Pogodna Jesień Seniora – 160 tys. zł, która prowadziła żarską noclegownię. 50 tys. zł wykorzystało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które prowadziło placówkę wsparcia dziennego „Radośnie w Promyku”, a 26 tys. zł – Caritas przy parafii NSPJ w Żarach, prowadzący świetlicę parafialną Bajka. Blisko 29 tys. zł poszło na Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego.

Na Orliki i portale

Pieniądze z komisji alkoholowej poszły również na współfinansowanie ośrodków terapeutycznych NZOZ „Anima” i NZOZ „Profil”, które otrzymały łącznie 51 tys. 560 zł.

Wsparcie dostały również szkoły i przedszkola realizujące programy profilaktyczne. Łącznie na kwotę 55 tys. zł.

Natomiast MOSRiW otrzymał 113 tys. zł na prowadzenie zajęć profilaktycznych na trzech Orlikach.

Z pieniędzy komisji sponsorowany był również Portal Informacyjny Zachód. 12 tys. zł zapłacono za umieszczanie na portalu informacji dotyczących klubów sportowych wspieranych przez miasto.

Na diety i sprzątanie biura

Komisja finansowała również akcje przeciwdziałania narkomanii. Łącznie na ten cel wydano 17 tys. zł. m.in. na zakup plecaków, słuchawek, powerbanków czy radiobudzików, które były nagrodami w konkursie plastycznym pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch – przeciwdziałanie uzależnieniom”.

Koszty utrzymania biura MKRPA wyniosły 54 tys. zł, w tym m.in. na sprzątanie poszło ponad 5 tys zł. Diety Zofii Szarejko-Michalskiej, przewodniczącej komisji i jej członków wyniosły 71 tys. zł.

Napisz komentarz »