REKLAMA

Samorząd

Ekstra kasa dla urzędników

Opublikowano 01 kwietnia 2022, autor: jb

Pracują 12 miesięcy, ale otrzymują 13 pensji. Na takie przywileje mogą liczyć tylko urzędnicy.

Wszystkie urzędy miast i gmin oraz powiatów w naszym regionie trzynaste pensje musiały przelać na konta swoich pracowników do końca marca. Na te wynagrodzenia pieniędzy w budżecie zabraknąć nie może.

Najwięcej pieniędzy, bo 610 tys. 88 zł, trzeba było zarezerwować dla pracowników Urzędu Miasta w Żarach. Tam dodatkowe wypłaty otrzymało 136 osób.

W żarskim Starostwie Powiatowym kwota także była pokaźna.

– Wszystkim uprawnionym do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zostały wypłacone trzynaste pensje. Razem na ten cel przeznaczono 405 tys. 362 zł brutto, wypłatę otrzymały 104 osoby – mówi Anna Balcewicz, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego Starostwa Powiatowego.

– Dla pracowników Urzędu Gminy Żary, łącznie 54 osób, wypłacono 154 tys. 126 zł – informuje Barbara Karpowicz, skarbnik gminy wiejskiej Żary.

W Lubsku na trzynaste pensje poszło 310 tys. 303 zł dla 72 osób.

W Jasieniu dla 54 osób trzeba było zarezerwować 224 tys. 432 zł.

Urząd Gminy w Przewozie wypłacił dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 34 pracowników w kwocie 144 tys. 272 zł.

Na wypłaty w Lipinkach Łużyckich dla 31 osób przewidziano 119 tys. 550 zł.

– Dla 27 urzędników została wypłacona kwota 125 tys. 686 zł – mówi skarbnik gminy Trzebiel, Barbara Purcha.

W Brodach dla urzędników zarezerwowano w budżecie 125 tys. 480 zł, łącznie dla 31 osób.

Dla 21 pracowników Urzędu Gminy w Tuplicach wypłacono 103 tys. 458 zł.

– Łączna wysokość tzw. trzynastek wyniosła 98 tys. 417 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacone dla 22 pracowników – mówi Izabela  Roszkowska,skarbnik gminy.

Mniej dla mniejszych

W powiecie żagańskim najwyższą pulę wypłat miało Starostwo Powiatowe.

– Wypłacono trzynastki w kwocie łącznej 522 tys. 555 zł dla 102 osób – mówi sekretarz Iwona Hryniewiecka.

Dla 44 pracowników Urzędu Gminy Żagań na wypłaty poszło łącznie 171 tys. 294 zł.

Dla 104 pracowników Urzędu Miasta w Żaganiu wypłacono 282 tys. 488 zł.

Grosza nie zabrakło w Szprotawie. Na wypłaty dla 64 osób z Urzędu Miasta poszło 323 tys. 412 zł, kolejnych 76 tys. 254 zł – dla pracowników interwencyjnych.

W Iłowej wypłaty były na początku roku.

– Trzynastki wypłacone zostały w styczniu dla 29 osób, na kwotę 136 tys. 899 zł – mówi sekretarz Aldona Slipaczek-Jurek.

W Małomicach dla 30 osób przewidziano 127 tys. 143 zł.

Dla 28 pracowników Urzędu Gminy w Wymiarkach poszło 110 tys. 94,16 zł.

Wypłaty w Urzędzie Gminy Niegosławice dla 31 osób sięgnęły łącznie 99 tys. 458 zł.

– Dla 19 osób, w tym pracowników technicznych, było to łącznie 81 tys. 769,05 zł – mówi Krzysztof Jarosz, burmistrz Gozdnicy.

Wypłaty dla 16 urzędników w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy to wydatek rzędu 79 tys. 719,53 zł.

Urząd Kwota na trzynastki
Starostwo Powiatowe w Żaganiu 522 tys. 555,73 zł
Urząd Miejski w Lubsku 323 tys. 412,66 zł
Urząd Miasta w Żaganiu 282 tys. 488,79 zł.
Urząd Gminy Żagań 171 tys. 294,22 zł
Urząd Miejski w Iłowej 136 tys. 899,42 zł
Urząd Miejski w Małomicach 127 tys. 143,49 zł
Urząd Gminy Wymiarki 110 tys. 94,16 zł
Urząd Gminy w Niegosławicach 99 tys. 458,31 zł.
Urząd Miasta Gozdnica 81 tys. 769,05 zł
Urząd Gminy Brzeźnica 79 tys. 719,53 zł
Urząd Kwota na trzynastki
Urząd Miasta w Żarach 610 tys. 88,08 zł
Starostwo Powiatowe w Żarach 405 tys. 362,79
Urząd Miejski w Lubsku 310 tys. 303,56 zł
Urząd Miejski w Jasieniu 224 tys. 432,08 zł.
Urząd Gminy Żary 154 tys. 126 zł
Urząd Gminy Przewóz 144 tys. 272,84 zł.
Urząd Gminy Trzebiel 125 tys. 686zł
Urząd Gminy Brody 125 tys. 480,21 zł
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie 119 tys. 550,36 zł
Urząd Gminy Tuplice 103 tys. 458,84 zł.
Urząd Miejski w Łęknicy 98 tys. 417 zł
Napisz komentarz »