REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Zmowa przetargowa

Opublikowano 01 kwietnia 2022, autor: Piotr Piotrowski

Żagański przedsiębiorca oskarżony o zmowę z inną firmą w przetargu na zieleń. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na nie karę w wysokości 131 tys. zł.

Firma Zwyż – Dźwig Pawła Wosia trzy lata temu startowała w przetargu na wycinkę, pielęgnację i nasadzenia drzew, jaki ogłosił Zarząd Dróg Wojewódzkich. Według UOKiK, żagański przedsiębiorca miał zawrzeć zmowę przetargową z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „M&M” z Bolesławca.

– Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że spółki składały niekompletne oferty. Jeśli najkorzystniejsza okazywała się propozycja M&M, wówczas przedsiębiorca nie uzupełniał oferty, co skutkowało jej odrzuceniem i wyborem przez zamawiającego droższej oferty Zwyż – Dźwig – nakreśla mechanizm działania Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. – Prawo antymonopolowe zakazuje zmów przetargowych, czyli uzgadniania przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert. Negatywnym skutkiem tego typu porozumień są wyższe koszty realizacji zadań publicznych, a tym samym – straty dla polskiej gospodarki. Dlatego urząd nałożył na przedsiębiorców kary w łącznej wysokości 131 tys. 140 zł.

 

Nie zgadza się z wyrokiem

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Zarówno żagański przedsiębiorca, jak i ten z Bolesławca odwołali się od wyroku.

– Sprawa od trzech lat jest w sądzie. Na 99 procent jest dla mnie wygrana, więc przykre jest to, że urząd już feruje wyrok, zanim się on uprawomocni – tłumaczy P. Woś. – Odwołaliśmy się od zarzutu i kary. Konkurencja weszła mi w rynek, po czym wygrała przetarg u siebie, w Bolesławcu, oferując niższą cenę od mojej. Po jakimś czasie odstąpiła od zamówienia, wybierając robotę w Bolesławcu, na miejscu, a nie na odległość. Prosta rzecz. Moja cena była następną najkorzystniejszą w przetargu, dlatego zamawiający wybrał ją.

 – Mój mocodawca nie brał udziału w żadnym porozumieniu naruszającym uczciwą konkurencję. Wobec tego firma wniosła o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania – mówi Justyna Karpowicz, pełnomocnik P. Wosia. –  Firma Zwyż ? Dźwig od lat bierze udział w zamówieniach publicznych, legitymuje się nienaganną opinią jako rzetelny wykonawca. Dotychczas brak było jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności firmy, która należycie wywiązywała się z zawartych umów. W postępowaniu tym UOKiK nie przedstawił żadnego dowodu na zaistnienie porozumienia ograniczającego konkurencję w przypadku Firmy Zwyż – Dźwig, co zamierzamy wykazać w toku sprawy przed Sądem Okręgowym.

Napisz komentarz »