REKLAMA

Wasze sprawy

Nie poddają się

Opublikowano 01 kwietnia 2022, autor: bj

Społecznych konsultacji w związku z planowaną budową spalarni śmieci w Marszowie domaga się Stowarzyszenie „Czyste powietrze”. Do Urzędu Gminy w Żarach wpłynęło kolejne pismo w tej sprawie.

Przypomnijmy. Zakład Zagospodarowania Odpadów – spółka z 15 udziałowcami, którymi są okoliczne gminy, planuje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wybudować w Marszowie instalację do przetwarzania odpadów. Miałyby tam trafiać odpady, które nie nadają się do recyklingu, a podczas spalania uzyskiwane miałyby być energia i ciepło. Koszty budowy instalacji, zgodnie z założeniem, wziąć miałby na siebie inwestor prywatny. W zamian za to mógłby czerpać korzyści z jej użytkowania przez 15-20 lat. Potem całość przejęłoby ZZO.

„Czyste powietrze” już raz złożyło wniosek w sprawie konsultacji społecznych. Podpisało go 150 mieszkańców. Wójt rozpatrzył go negatywnie, uzasadniając, że na tym etapie nie mogą być przeprowadzone.

– Do urzędu nie wpłynęły jak dotychczas żadne dokumenty od inwestora. O ile wpłyną, konsultacje zostaną rozpoczęte, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów – zapewnia Leszek Mrożek, wójt gminy Żary. I dodaje: – Zwróciliśmy się do ZZO, czy są w posiadaniu dokumentacji projektowej. Odpowiedzieli, że nie mają żadnych dokumentów dotyczących technologii i koncepcji planowanej inwestycji, poza prezentacją multimedialną „Projekt budowy elektrociepłowni na RDF w ZZO w Marszowie”.

Jak się okazuje, stowarzyszenie właśnie to chce wykorzystać.Dlatego złożyło odwołanie od neodmowy przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Bardzo dużo danych

– Prezentacja przedstawiana przez ZZO i ich specjalistę z Warszawy zawiera bardzo dużo danych, na bazie których konsultacje mogą być przeprowadzane. Proponowane przez nas konsultacje wcale nie wykluczają  tych, które są obowiązkowe, w ramach procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej przez firmę – komentuje Janusz Bronowicz, prezes „Czystego powietrza”.

Stowarzyszenie w swoim wniosku argumentuje m.in., że prezentacja multimedialna może być punktem wyjścia do konsultacji, ponieważ zawiera „informację o technologii spalarni (technologia rusztowa), ale także (…) informacje dotyczące założeń technicznych, lokalizacji, finansowania i modelu działania, oddziaływaniu na środowisko, głównych założeń i działania, (…) emisji, hierarchii postępowania z odpadami, korzyści i zalet, jakie są związane z budową spalarni.”

– Mamy nadzieję, że to zostanie uwzględnione – mówi J. Bronowicz.

– Pismo wpłynęło 30.03. Trudno w tej chwili komentować to merytorycznie. Oczywiście zostanie przez nas przeanalizowane i rozpatrzone, a stowarzyszenie otrzyma odpowiedź – zapewniła nas w czwartek, 31.03., Edyta Ciecierska, sekretarz gminy.

komentarz »
  1. Włodek 8 kwietnia 2022 08:47 - Odpowiedź

    Czas na młodych polityków, którzy nie będą zasłaniać się prawem przed inicjatywami mieszkańców.
    Obecni politycy pamiętają o nas tylko jak mamy kartę wyborczą, później zwykle nic nie mogą.

Napisz komentarz »