REKLAMA

Samorząd

Pociągną prąd do zamku

Opublikowano 18 marca 2022, autor: bj

Zamek Bibersteinów w Żarach, na którego podstawowy remont Urząd Miasta potrzebuje kilkudziesięciu milionów złotych, na razie doczeka się prądu. Ale póki co tylko na papierze.

Do budowy przyłącza energetycznego do zamku Bibersteinów przymierza się energetyka.

– Do Starostwa Powiatowego w Żarach przesłaliśmy zgłoszenie na wykonanie przyłącza na dostawę energii elektrycznej. Inwestycja jest realizowana na podstawie zawartej umowy o przyłączenie do sieci – potwierdza Mieczysław Atłachowicz, regionalny rzecznik prasowy Enea Operator sp. z o.o.

 – Będzie to podłączenie z mocą 60kW. Na obecnym etapie, Enea Operator zajmuje się  wykonaniem dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej w późniejszym czasie wykonanie docelowego zasilania – informuje Magdalena Witchen z Urzędu Miasta.

Wszystko to jest niezbędne, bo linia, który jest tam teraz doprowadzona, jest tymczasowa.

Budynek będzie podłączony do stacji transformatorowej znajdującej się przy al. Jana Pawła II. Miasto ma już zgodę lubuskiego konserwatora zabytków. Linia pobiegnie wzdłuż muru oporowego przy fosie. Zostanie umieszczona w ręcznie wykonanym wykopie, o głębokości niespełna metra. Muszą być przy tym spełnione określone warunki, m.in. zapewnienie prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych oraz dopuszczenie do nich osób nie tylko z uprawnieniami budowlanymi, ale także takich, które mają doświadczenie w pracy przy inwestycjach związanych z zabytkami.

Napisz komentarz »