REKLAMA

Samorząd

Uchodźcy w szkołach

Opublikowano 18 marca 2022, autor: bj

W szkołach ponadpodstawowych w Żarach i Lubsku jest już niemal 20 uczniów z Ukrainy.

Najwięcej, bo już 9 Ukraińców, jest w ogólniaku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. W Zespole Szkół Technicznych w Lubsku jest jedna uczennica w szkole wielozawodowej. Odbywa już praktyki u pracodawcy i uczestniczy w zajęciach w szkole.

W żarskim Prusie jest 7 osób, a w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1.

Uczniowie trafiają głównie do klas pierwszych i drugich.

– Starszych chłopców w zasadzie nie ma, bo na tym poziomie kształcenia to 18-latkowie, a więc jako dorośli podlegają mobilizacji. Z kolei dziewczyny w tym wieku raczej zostaną przyjęte do niższej klasy, by przedłużyć czas nauki języka polskiego, zanim zaczną się przygotowywać do egzaminów – mówi Bartłomiej Kubiak, naczelnik wydziału edukacji i zdrowia w Starostwie Powiatowym.

Nieznajomość języka polskiego jest kłopotem. Bo nauczycieli ze znajomością ukraińskiego w szkołach jest łącznie trzech – w Prusie, Budowlance oraz Ceramiku. Dodatkowo jest jedna rusycystka w Prusie.

Dodatkowe lekcje

– Siedem osób trafiło do klasy 2b, bo ta klasa była mniej liczna, 21-osobowa. Do tego uznaliśmy, że to dobre rozwiązanie, by byli razem – mówi Jerzy Kowalczyk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa, który złożył wniosek o zgodę na dofinansowanie dwóch dodatkowych lekcji języka polskiego dla tej grupy. Prowadzić je będzie Elżbieta Gesing, rusycystka.

Napisz komentarz »