REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

To będzie koniec świata?

Opublikowano 04 marca 2022, autor: Michalina Kozarowicz

Czy spełnia się trzecia tajemnica fatimska? Przepowiadała wojnę wywołaną przez Rosję. „Dobrzy będą męczeni, różne narody zginą” – zdradzała siostra Łucja.

Ukraińscy biskupi błagają papieża o poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, a wszystko przez trzecią tajemnicę fatimską.

Tajemnice fatimskie: o czym mówią?

W 1917 roku w Fatimie Matka Boża objawiła się trójce dzieci – rodzeństwu Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Ich spotkania z Maryją miały miejsce między 13 maja a 13 października. Wówczas Matka Boża przekazała im trzy tajemnice. Dwie z nich, na polecenie biskupa Fatimy, zostały spisane i upublicznione w 1941 r. Trzecia na ujawnienie czekała aż do 2000 r.

Druga tajemnica, druga wojna

Druga tajemnica fatimska spełniła się – świat ogarnęła pożoga II wojny światowej.

„Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu?Piusa XI?rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego” – tak brzmiała przepowiednia.

W 1938 r. w wielu krajach Europu, a także w części Kanady i Ameryki Północnej, widoczna była silna zorza polarna. Niedługo potem rozpoczęła się II wojna światowa.

Zapowiedź wielkiej tragedii

Trzecią tajemnicę fatimską przez ponad pół wieku utrzymywano w tajemnicy przed ludźmi. Spisano ją dopiero w 1944 r., ale jej treść była strzeżona. Na jej opublikowanie zdecydował się dopiero w 2000 r. papież Jan Paweł II.

„Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju” – przestrzegała siostra Łucja już po ujawnieniu treści trzeciej tajemnicy fatimskiej.

– W trzecim objawieniu Matka Boża mówiła, że Rosja, jeśli ludzie nie przestaną grzeszyć, rozszerzy swoje błędy na cały świat. Dlatego Matka Boża prosi, by poświęcić Rosję jej Niepokalanemu Sercu, aby temu zapobiec. Prosi także o modlitwę różańcową i pokutę. Tymczasem co się stało? Te kary przychodzą. Teraz, kiedy widzimy takie rzeczy, to, co się obecnie dzieje za naszą wschodnią granica, każe się znowu zastanawiać nad Fatimą – mówi Arkadusz Stelmach, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi.

Według siostry Łucji, klęski zaznają Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów – czytamy w orędziu siostry Łucji.

„Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym” – głosiła siostra Łucja.

 Błagają o pomoc

W środę, 2.03., ukraińscy biskupi katoliccy zwrócili się do papieża Franciszka.

– „Pokornie prosimy Waszą Świątobliwość o publiczne dokonanie aktu konsekracji Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej” ? czytamy. – „Niech Matka Boża, Królowa Pokoju przyjmie naszą modlitwę: Regina pacis, ora pro nobis”.

Ukraińscy hierarchowie proszą ludzi na całym świecie, by odmawiali akt poświęcenia Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Oprócz tego, odmawia się go po każdej mszy świętej.

To jeszcze nie to

Polscy księża uważają, że za wcześnie, by mówić o tym, czy mamy do czynienia ze spełnieniem trzeciej tajemnicy fatimskiej.

– Czy trzecia tajemnica fatimska się właśnie spełnia, tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć dopiero po latach. – komentuje ks. Piotr Napierlaski z parafii w Złotniku. – W sytuacji niepewności jutra, człowiek doszukuje się siły nadprzyrodzonej i pewnych treści. Papież Franciszek uprasza, żeby czynić pokutę i post. Trzeba się modlić o pokój.

Podobnego zdania jest ks. proboszcz Paweł Konieczny z parafii p.w. WNM w Żarach.

– W trzeciej tajemnicy fatimskiej faktycznie jest mowa o nawróceniu Moskwy, ale to, co się dzieje, jest w innym wymiarze, nie łączyłbym tego z atakiem na Ukrainę – komentuje ks. P. Konieczny.

 

Wskazówkę do interpretacji trzeciej części tajemnicy siostra Łucja zawarła w liście do papieża. Pisze w niej: „Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej: ?Jeżeli nie, [Rosja] rozszerzy swoje błędy nauki na świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie miał wiele do cierpienia, różne narody zginą”.
Napisz komentarz »