REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Spalarnia krok po kroku

Opublikowano 11 lutego 2022, autor: bj

Przed wbiciem pierwszej łopaty pod spalarnię w Marszowie, urzędnicy pochylą się nad kilkoma decyzjami. Ale na pewno bez opiniowania i konsultacji ani rusz.

Jeżeli zapadnie decyzja o tym, że spalarnia powstanie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, to zgodnie z przepisami, pierwsze procedury odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Żarach. Ale niekoniecznie.

– Mamy udział w ZZO, w części jesteśmy jego właścicielem. Trudno teraz cokolwiek przesądzać. Ale jeżeli powstanie wątpliwość, czy w związku z tym możemy prowadzić postępowanie – niejako we własnej sprawie, zwrócimy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli SKO uzna, że posiadanie udziałów nie stoi na przeszkodzie w prowadzeniu postępowania, to je poprowadzimy. Jeśli uzna inaczej, czyli, że musi to zrobić inny organ, to go wskaże. Wówczas my prześlemy dokumenty do tego urzędu – wyjaśnia Edyta Ciecierska, sekretarz gminy Żary.

Niezależnie od tego, gdzie będą się odbywały procedury, rozpoczną się od postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. To odbywa się na wniosek inwestora, który musi przedstawić raport środowiskowy. Potem urząd będzie musiał uzyskać uzgodnienia innych instytucji – Sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wód Polskich. Na tym etapie będą też musiały zostać przeprowadzone konsultacje społeczne. A zebrana dokumentacja udostępniona do wglądu. Na koniec jest wydawana decyzja.

Kolejnym etapem jest postępowanie w sprawie lokalizacji przedsięwzięcia – w tej sprawie również musi odbyć się postępowanie i zakończyć decyzją.

 – My wskazujemy, czy działka ma odpowiednie parametry do planowanej zabudowy – dodaje E. Ciecierska. Dopiero, gdy inwestor otrzyma obie decyzje, może ubiegać się o pozwolenie na budowę w starostwie. – Powiat rozpatruje wniosek o pozwolenie pod kątem prawa budowlanego, w kontekście decyzji środowiskowej – kończy E. Ciecierska.

Napisz komentarz »