REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Odpady będą fermentować

Opublikowano 11 lutego 2022, autor: bj

Droga do powstania spalarni śmieci przy ZZO w Marszowie jeszcze jest daleka, ale zakład właśnie zrobił pierwszy krok do budowy instalacji recyklingu organicznego bioodpadów. Bioodpady poddane będą fermentacji. Decyzję środowiskową w tej sprawie wydał właśnie Urząd Gminy w Żarach. A kolejce jest kolejna inwestycja.

ZZO zajmuje prawie 12 ha terenu w Marszowie, natomiast dla nowej instalacji przewidziany został fragment o pow. 27 tys. 800 mkw. Ilość przetwarzanych w niej bioodpadów ma wynieść  ok. 5,6 tys. ton w przypadku odpadów zielonych, tyle samo w przypadku kuchennych i ok. 1,3 tys. ton pozostałych biodegradowalnych. W tzw. karcie informacyjnej przedsięwzięcia inwestor założył, że w przyszłości możliwy jest wzrost ilości odpadów kuchennych. Decydujący jego zdaniem będzie tutaj system selektywnej zbiórki BIO w gminach. Gdyby tak się stało, wydajność instalacji pozostać ma bez zmian, a zmieniać się będą proporcje poszczególnych rodzajów odpadów.  

W ramach inwestycji wybudowana ma zostać hala przyjęcia, zespół żelbetowych komór  fermentacyjnych, galeria techniczna za komorami, zapewniająca dostęp do urządzeń i instalacji oraz pozostałe pomieszczenia techniczne, moduł oczyszczania powietrza, zbiornik na odcieki frakcji BIO (nawóz płynny) z wtórną fermentacją, zbiorniki biogazu o łącznej pojemności do 500 m sześc. (na dachu), moduł zagospodarowania biogazu, place i drogi technologiczne, infrastruktura towarzysząca, czyli zbiorniki i taśmociągi. 

Przewidywana ilość ścieków technologicznych wyniesie łącznie ok. 520 metrów sześciennych na rok i pochodzić będzie z oczyszczania powietrza w zespole płuczki i biofiltra oraz sprzątania .

Wzrost zapylenia

Zanieczyszczenia powietrza, według deklaracji inwestora, będą zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji. Możliwy jest wzrost zapylenia – w wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać się będą również zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach  napędzających maszyny oraz węglowodory uwalniane podczas prac wykończeniowych. Po oddaniu instalacji do użytkowania, zanieczyszczenia wynikać będą z magazynowania, przygotowania i podawania odpadów, a także z pracy urządzeń i ciężkich maszyn oraz ruchu pojazdów. Ograniczeniu emisji ma pomóc moduł oczyszczania powietrza składający się z płuczki i biofiltra. Płuczka ma na celu wstępne oczyszczenie powietrza, które następnie kierowane jest na biofiltr przeznaczony do dezodoryzacji, czyli biologicznego oczyszczania.

Recykling organiczny bioodpadów prowadzony ma być w zamkniętych obiektach. Wyładunek dowożonych odpadów i ich magazynowanie odbywać się będzie w hali, wyposażonej w system ujęcia odorów.

Decyzja środowiskowa została wydana 1.02. Na odwołanie od niej zainteresowane strony mają 14 dni. Dokument jest niezbędny, by ZZO mogło starać się o pozwolenie na budowę.

 

Zasieki na 4 metry

ZZO planuje również budowę boksów na stłuczkę szklaną, boksu na polepszacz glebowy oraz dróg na swoim terenie. W tej sprawie Urząd Gminy rozpoczął postępowanie administracyjne. Inwestor zastrzega, że budowa jest potrzebna, bo ma podnieść zdolność przyjmowania śmieci zmieszanych do sortowni oraz zwiększyć ilości odpadów poddawanych procesowi kompostowania w instalacji.

W tej chwili ZZO rocznie przyjmuje 55 tys. ton odpadów zmieszanych, 10 tys. ton selektywnych, 8 tys. ton biodegradowalnych i zmieszanych, 6 tys. ton budowlanych, 5 tys. gabarytów i 500 ton niebezpiecznych.

Projektowane boksy mają służyć do przechowywania produktów powstałych w ZZO, przede wszystkim stłuczki szklanej, odpadów pochodzących z jej produkcji oraz selektywnie zbieranych. Betonowe boksy zbudowane będą jako zasieki o wysokości ponad 4 m. Place manewrowe i dojazdowe będą utwardzone tak, by mogły tędy jeździć 40-tonowe ciężarówki.

Napisz komentarz »