REKLAMA

Gospodarka

Nie żałujemy pieniędzy na alkohol

Opublikowano 11 lutego 2022, autor: jb

Ponad 115 mln zł zostawiliśmy w sklepach i barach na terenie powiatu żarskiego w 2021 roku. To o 1,5 mln zł więcej w porównaniu do naszych alkoholowych zakupów w poprzednim roku.

Na tle całego naszego regionu wyróżniają się Żary, gdzie zadeklarowana przez przedsiębiorców wartość sprzedanego w ubiegłym roku alkoholu wyniosła ponad 51 mln 353 tys. zł. Jest to ponad 20 tys. zł więcej w porównaniu do sprzedaży w 2020 roku. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to 1 tys. 386 zł wydanych rocznie na alkohol. W Żarach wzrosła także liczba punktów, w których można kupić alkohol. Obecnie jest ich 107, czyli o 3 więcej w porównaniu do początku lutego w ubiegłym roku.

Druga pod względem wartości sprzedanego alkoholu jest gmina Lubsko. We wszystkich 53 punktach klienci wydali ponad 21 mln 677 tys. zł. Jest to o około 100 tys. zł mniej niż poprzednio. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to 1 tys. 186 zł na rok (o 3 zł mniej niż poprzednio).

W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, niezmiennie najwięcej statystycznie na alkohol wydali klienci w Łęknicy, jest to kwota 3 tys. 153 zł na osobę. W 2021 roku wartość sprzedanego alkoholu wyniosła tam ponad 7 mln 554 tys. zł i jest, to o blisko 700 tys. zł więcej w porównaniu do wyników z 2020 roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie są to jeszcze wartości, które osiągano w gminie przed wybuchem pandemii. Przykładowo w 2019 roku wartość sprzedanego alkoholu sięgnęła w Łęknicy 8,5 mln zł. Na niższe wyniki w ostatnich dwóch latach przełożenie mają czasowe trudności z przekraczaniem granicy i fakt, że w Łęknicy alkohol kupowało wcześniej więcej sąsiadów zza naszej zachodniej granicy.

Łatwiejszy dostęp

Największy wzrost pod względem wartości sprzedanego alkoholu w ostatnim roku odnotowano w gminie wiejskiej Żary. W 2021 roku na napoje procentowe wydano tam 7 mln 128 tys. 545,64 zł i jest to prawie o 1 mln zł więcej w porównaniu do 2020 roku. Na terenie gminy alkohol można kupić w 22 puntach. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, każdy z nich w trakcie roku wydał około 580 zł.

– Jako gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych nie odnotowaliśmy znacząco większej ilości interwencji dotyczących osób uzależnionych. Wydaje się, że przy jednoczesnym wzroście kwot sprzedanego alkoholu, nie wzrosło samo jego spożycie. Można to tłumaczyć np. faktem, że na terenie gminy w poprzednich latach był tylko jeden market, teraz są już trzy. Tam jest zawsze większa dostępność alkoholu i lepsza cena. Oznaczać to może, że nasi mieszkańcy kupują teraz więcej alkoholu na terenie gminy, a nie w marketach w Żarach – mówi Maria Nowak, przewodnicząca komisji. – Faktem jest też, że alkohol podrożał i trzeba po prostu za niego zapłacić więcej.

Piją wszyscy

Wzrost odnotowano jeszcze w trzech gminach. W Jasieniu za alkohol zapłacono więcej o ponad 379 tys. zł w porównaniu do danych z 2020 roku. W Brodach jest to więcej o 152 tys. zł – do kwoty 5 mln 718 tys. zł. W odniesieniu jednak do liczby mieszkańców, daje to jeden z najwyższych wskaźników, bo statystycznie na głowę wypada tam 1 tys. 700 zł wydane na alkohol rocznie (o 47 zł więcej niż poprzednio).

O 67 tys. zł więcej za alkohol zapłacili klienci w gminie Lipinki Łużyckie.

W pozostałych trzech gminach na alkohol wydano mniej. W Trzebielu – o 259 tys. zł, w Tuplicach – o 143 tys. zł. Najniższą sprzedaż alkoholu, kolejny rok, ma gmina Przewóz. We wszystkich punktach klienci zostawili tam o ponad 139 tys. zł mniej za procentowe trunki w porównaniu do ubiegłego roku. Przewóz jest jedyną gminą z naszego regionu, w której wartość sprzedanego alkoholu wynosi mniej niż milion złotych.

*Dane w tabeli zebrano na podstawie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu składanych przez przedsiębiorców w urzędach miast i gmin.

**Dane w tabeli na jednego mieszkańca gminy wyliczono na podstawie ostatnich danych statystycznych opublikowanych przez GUS.

W Żarach alkohol sprzedawany jest w 107 różnych punktach (sklepach i lokalach).

W 2021 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
-40 osób skierowała na badania do biegłych sądowych w celu opinii ws. uzależnienia od alkoholu
-38 wniosków o opinię w sprawie osób nieletnich przekazano do Sądu Rejonowego w Żarach.
-105 kontroli przeprowadziła w celu wydania opinii o zgodności lokalizacji punku sprzedaży z uchwałą Rady Miasta
-20 kontroli przeprowadzono w punktach pod względem przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu.

Dodatkowo:
-71 osób skorzystało z pomocy terapeutycznej w różnych ośrodkach.
-26 zostało zatrzymanych na terenie ar przez policję i odwiezionych na Izbę Wytrzeźwień

Najwięcej na alkohol wydano w Żarach: 51 mln 353 tys. 308,21 zł. Statystycznie daje to kwotę 1 tys. 386 zł na osobę.
Za taką sumę można kupić:

-394 puszek piwa 0,5 l (w średniej cenie 3,50 zł)
– 308 butelek piwa 0,5 l (w cenie ok. 4,50 zł)
-63 butelki wódki 0,5 l (w najniższej cenie do 22 zł)
-28 butelek wódki 0,5 l (w cenie ok. 50 zł)
-55 butelek wina (w średniej cenie ok. 25 zł)
-10 butelek whiskey (za około 130 zł)

W tych gminach statystyczny mieszkaniec (także noworodki i osoby starsze) wydał na alkohol w 2021 roku:

-Łęknica: 3 tys. 153 zł
-Brody: 1 tys. 700 zł
-Miasto Żary: 1 tys. 385 zł
-Tuplice: 1 tys. 385 zł
-Lubsko: 1 tys. 186 zł

Miasto/gmina Wartość sprzedanego alkoholu w 2021 roku Statystyczna kwota, jaką każdy mieszkaniec gminy wydał w 2020 roku na alkohol Liczba punktów, w których można kupić alkohol na terenie gminy
Miasto Żary 51 mln 353 tys. 308,21 zł 1 tys. 386 zł 107
Lubsko 21 mln 677 tys. 261,96 zł 1 tys. 186 zł 53
Jasień 7 mln 698 tys. 336,11 zł 1 tys. 106 zł 16
Łęknica 7 mln 554 tys. 371,44 zł 3 tys. 153 zł 44
Gmina Żary 7 mln 128 tys. 545,64 zł 580 zł 22
Trzebiel 6 mln 217 tys. 935,76 zł 1 tys. 102 zł 25
Brody 5 mln 718 tys. 502,44 zł 1 tys. 700 zł 21
Tuplice 4 mln 155 tys. 948,56 zł 1 tys. 375 zł 11
Lipinki Łużyckie 2 mln 773 tys. 876,78 zł 829 zł 11
Przewóz 864 tys. 425,83 zł 278 zł 14
Napisz komentarz »