REKLAMA

Aktualności, Gospodarka

Kominy zbudują nową halę

Opublikowano 31 stycznia 2022, autor: bj

Do budowy nowej hali produkcyjnej przymierza się żarska firma MK Sp. z o.o.

MK to jeden z największych producentów systemów odprowadzania spalin ze stali szlachetnych w Polsce. Podstawowa działalność zakładu to produkcja, budowa i montaż instalacji kominowych. Rozbudowa ma zapewnić miejsce na ustawienie następnych stanowisk dla działu produkcyjnego oraz zabezpieczyć powierzchnie magazynowe.

Rynek bardzo chłonny

O planowanej inwestycji rozmawiamy z Ireneuszem Komanem, dyrektorem zakładu.

– Popyt na rynku jest duży, a nawet bardzo mocno wzrósł, dlatego myślimy o rozwoju. Wiąże się z tym właśnie rozbudowa infrastruktury. Przymierzamy się do budowy hali produkcyjnej o powierzchni ok. 6 tys. mkw. Można powiedzieć, że część stricte produkcyjna zostanie podwojona – wyjaśnia I.  Koman.

Dzięki inwestycji MK chce zwiększyć produkcję i rozszerzyć działalność o inne projekty.

– To związane jest z odpowiedzią na akcję wymianę pieców, dotacje coraz częściej zapewniane przez samorządy oraz z budżetu państwa. Nic nie wskazuje na to, żeby nastąpiło jakieś załamanie rynku, na razie ludzie są zachęcani do wymiany. Biorąc po uwagę długofalową politykę ekologiczną i podjęte zobowiązania, być może nawet będą przymuszani – tłumaczy I. Koman.

Rozbudowa pozwoli na zatrudnienie kilkudziesięciu osób.

– Zatrudniamy 300 osób, do tego 50 kolejnych z agencji pracy. Ta liczba pozwala nam, aby w obecnych warunkach uruchomić pracę na 3 zmiany. Do tego planujemy nowe technologie. Wchodzi w grę kwestia pewnej automatyzacji, w zasadzie robotyzacji – mówi.

Kiedy wbicie pierwszej łopaty pod budowę?

– Zważając na całą procedurę  która się toczy – warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, to na pewno w drugiej połowie roku albo już w kolejnym – kończy I. Koman.

Decyzja środowiskowa

Na wniosek firmy, postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji wszczął Urząd Gminy w Żarach. MK złożyło już tak zwaną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Przyznało, że w trakcie produkcji powstają odpady niebezpieczne oraz inne. Wyjaśniło, że w procesie technologicznym odbywa się między innymi czyszczenie chemiczne (elektrolityczne i miejscowe wyprodukowanych elementów) z użyciem środków trawiących i płukanie wodą w celu usunięcia środków wytrawiających. Powstające w trakcie czyszczenia i płukania ścieki technologiczne kierowane są do specjalistycznej instalacji, w której następuje ich oczyszczenie. Instalacja pracuje w systemie zamkniętym.

Firma przewiduje natężenie ruchu pojazdów ciężarowych dowożących i odbierających surowiec do produkcji oraz odbierających gotowe wyroby na poziomie 32 w ciągu dnia, czyli podobnie jak dotychczas. Zapewnia, że hałas emitowany po uruchomieniu inwestycji nie wpłynie na położone w odległości ok. 200 m tereny mieszkaniowo-usługowe, czyli hotel Chopin oraz w odległości ok. 1 tys. 500 m tereny mieszkaniowe we wsi Kadłubia.

Firma informuje, że ścieki, które pojawią się w trakcie budowy, a potem użytkowania będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe – poprzez separator związków ropopochodnych oraz osadnika piasku – do szczelnego zbiornika.

Napisz komentarz »