REKLAMA

Samorząd

Naskarżyli i wkurzyli burmistrza

Opublikowano 31 stycznia 2022, autor: Piotr Piotrowski

Burmistrz Żagania kazał się wynieść Związkowi Nauczycielstwa Polskiego z pałacyku przy ul. Jana Pawła II. Pogroził, że zaplombuje ich siedzibę, choć mają czas do końca lutego.

Andrzej Katarzyniec 20 stycznia wystosował pismo do władz ZNP z informacją o nakazie opróżnienia i przekazania miastu pomieszczenia w pałacyku w ciągu czterech dni, czyli do 24 stycznia.

– Z adnotacją, że wszystkie pozostawione w lokalu rzeczy będące własnością ZNP zostaną uznane za porzucone i staną się własnością gminy Żagań o statusie miejskim – informuje Romana Błahuta, prezes żagańskiego oddziału ZNP. – Dalsze rozmowy z burmistrzem w sprawie lokalu prowadził najemca, którym jest zarząd główny ZNP w Warszawie w osobie wiceprezesa Krzysztofa Baszczyńskiego. Ustalono, że możemy pozostać w obecnej siedzibie do końca lutego. Zarząd główny otrzymał pismo, w którym burmistrz informuje, że współpraca z ZNP w Żaganiu nie układa się pozytywnie, ponieważ, cytuję: „Romana Błahuta wystosowała skargi na działalność burmistrza i Rady Miasta do wojewódzkiego kuratora”. Oświadczam, że nie wysyłaliśmy żadnej skargi do kuratora – zarzeka się R. Błahuta.

Przypomnijmy, pierwszy raz o sprawie pisaliśmy dwa tygodnie temu. Żagańskiemu oddziałowi ZNP nie przedłużono umowy najmu lokalu na kolejny rok w pałacyku przy ul. Jana Pawła II. W kuluarach mówi się, że jest to rewanż za to, że prezes oddziału ZNP wzięła w obronę dwie nauczycielki, jedna z nich to emerytka, obłożnie chora i potrzebująca wsparcia finansowego, druga – czynny nauczyciel. Obie zwróciły się do miasta o pomoc finansową. Miasto nie miało jednak wyodrębnionego funduszu zdrowotnego na ten cel. Sprawą zajęła się m.in. administracja wojewody. W rezultacie okazało się, że związkowcy mieli rację i Urząd Miasta był zmuszony utworzyć fundusz, co też w końcu uczynił, konstruując budżet na ten rok.

– Zwróciliśmy się do wojewody o wyjaśnienie przyczyn braku funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w budżecie miasta Żagań, co jest obowiązkiem wynikającym z Art. 72 Karty Nauczyciela. Naszym zadaniem statutowym jest dbanie o interesy nauczycieli, dlatego podjęliśmy takie działania – kwituje R. Błahuta.

W tej sytuacji związkowcy muszą sobie sami szukać nowej siedziby.

– Na szczęście, mamy przychylność innych samorządów w powiecie żagańskim, więc mam nadzieję, że w lutym uda się nam znaleźć nowe lokum – dodaje prezes.

Napisz komentarz »