REKLAMA

Kultura, Oświata

Dla rodzin i seniorów

Opublikowano 31 stycznia 2022, autor: jb

Klub „Aktywni Razem” zastąpi od lutego dotychczasowy Klub Seniora i Klub Rodziny w Wymiarkach.

Kluby gmina prowadzi od 2019 roku, bo otrzymała na nie dofinansowanie. Było to ponad 706 tys. zł, a 35 tys. zł to był wkład własny z budżetu gminy.

Seniorzy spotykali się kilka razy w tygodniu, oprócz różnych zajęć stacjonarnych i warsztatów jeździli np. na wycieczki. Podobne formy aktywności przygotowywano dla rodzin z dziećmi.

– Realizując projekt jesteśmy zobowiązani do jego kontynuacji, dlatego otwieramy taki ośrodek. On już będzie finansowany z pieniędzy gminy – mówi wójt Lech Miszewski.

Gmina ma obowiązek utrzymać nowy klub przynajmniej tak długo, jak działał ten pierwszy, czyli do 2024 roku.

Do tej pory udział w zajęciach był bezpłatny, choć zbieranych było po kilka złotych miesięcznie na zapewnienie poczęstunku w trakcie spotkań.

– Na razie nie mówimy jeszcze o zasadach rekrutacji, bo jesteśmy dopiero na etapie tworzenia regulaminu. Musimy tak podejść do tematu, żeby nie wykluczyć nikogo chętnego do udziału w zajęciach – mówi Elżbieta Kulicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.

– Ponieważ jest to środek wsparcia, musi być ustalona zasada odpłatności, którą reguluje Rada Gminy. Ośrodek będzie zapewniał organizację czasu osobom nieaktywnym zawodowo albo tym, którzy mają dzieci i nie chcą, by spędzały czas przed telewizorem, tylko aktywnie. Będzie utworzony jeden ośrodek, skierowany do dwóch grup wiekowych, osób w wieku 55+ nieaktywnych zawodowo i do rodzin z dziećmi, które wymagają opieki – tłumaczy E. Kulicz.

Od tego, jaki jest dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnej, zależeć będzie, jaką będzie ktoś ponosić odpłatność i czy w ogóle. Dla osób z mniejszym dochodem zajęcia mogą być bezpłatne, pozostali będą płacić od 1 do 5 zł.

– To będzie zależało od indywidualnej sytuacji każdej rodziny – dodaje E. Kulicz.

Rekrutacją nadal zajmować się będzie OPS. Siedzibą klubu będzie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka.

Napisz komentarz »