REKLAMA

Samorząd

Sołtysom inaczej

Opublikowano 31 stycznia 2022, autor: jb

Wypłata diety sołtysa z gminy Wymiarki nie będzie już zależna od tego, czy był on obecny na sesji, czy nie.

Zaledwie pod koniec listopada radni gminy Wymiarki podnieśli wysokość diet dla sołtysów, ale już musieli poprawić przepisy, które uchwalili.

W gminie podwyżek nie było już od kilku lat. Sołtysi otrzymywali po 89 zł miesięcznie, jeżeli byli obecni na sesji. W listopadzie radni przyznali im podwyżkę o całe 21 zł, czyli do kwoty 110 zł miesięcznie. Jako warunek jej otrzymania określono obecność na sesji.

Taki zapis uchylił nadzór wojewody.

– Uchwała została uchylona w całości przez to, że zbyt ogólnie określono podstawę prawną mówiącą o zasadach przyznawania diet, czyli sformułowanie uznające, że dieta dla sołtysów jest za udział w sesji. Wojewoda uznał, że nie ma żadnego zapisu o tym, że udział w sesji jest obowiązkowy, więc to nie może być podstawą do naliczenia diet sołtysów – tłumaczył radnym podczas sesji Tadeusz Ardelli, radca prawny urzędu. – Rozpisaliśmy zatem obowiązki sołtysów trochę szerzej, wpisując na przykład organizowanie zebrań wiejskich, wykonywanie uchwał rady gminy i rad sołeckich, opieka nad mieniem gminy – dodał.

– Sołtys nie jest radnym, nie musi być na sesji. W trakcie obrad może wykonywać inne obowiązki w sołectwie, więc nie można mu potrącać diety za nieobecność na sesji – dodaje wójt Lech Miszewski.

W tej samej uchwale ustalono, że kiedy sołtys nie może pełnić swojej funkcji (np. z powodu wyjazdu), nie otrzyma za ten czas diety.

– Ustalono, że gdy sołtys nie może sprawować swojej roli, musi to zgłosić wójtowi. Za ten czas diety nie otrzyma. Jeżeli to będzie trwać cały miesiąc, to nie otrzyma diety za cały miesiąc, jeżeli przez dwa tygodnie, to jego dieta będzie naliczana proporcjonalnie – tłumaczył T. Ardelli.

Radni zmiany zatwierdzili większością głosów. Miesięczna stawka diety pozostała na poziomie 110 zł.

Napisz komentarz »