REKLAMA

Gospodarka

Dadzą na firmę

Opublikowano 31 stycznia 2022, autor: jb

Nabór wniosków m.in. o dotacje na założenie własnej firmy rusza od wtorku, 1 lutego, w żagańskim Powiatowym Urzędzie Pracy .

W tym samym czasie będzie można się starać także o refundację wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

W obu przypadkach maksymalną stawkę dofinansowania podniesiono do 25 tys. zł (w ubiegłym roku było to 20 tys. zł).

-Niezmiennie, pomimo chcemy ruszyć z naborem tych wniosków od od 1 lutego. Urzędu nie możemy zamknąć i pracować zdalnie. Na obsługę naszych klientów umawiamy się indywidualnie – mówi Wioletta Tybiszewska, dyrektor PUP w Żaganiu. – 25 tys. zł przy tej inflacji, to i tak chyba nie jest wygórowana stawka. Pewnie jeszcze przydałoby się podwyższyć stawkę tego dofinansowania, ale z puli, którą mamy na ten cel, mogłoby skorzystać wtedy mniej osób. W ubiegłym roku już zauważyliśmy mniejsze zainteresowanie dotacjami na własną działalność, pieniądze na ten cel zostały nam w budżecie do samego końca roku, co w poprzednich latach się praktycznie nie zdarzało -dodaje. W ubiegłym roku z dotacji skorzystało 46 osób.

PUP ma na ten rok zaplanowane ok. 921 tys. zł na dotacje (czyli dla około 36 osób). Na refundacje przewidziano ok. 999 tys. zł (40 osób).

Wyszkolą

Również od 1 lutego w powiecie żagańskim będzie można starać się o finansowanie szkoleń  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. PUP ma na to 101 tys. zł.  Wśród wytycznych przygotowanych przez ministerstwo w tym roku jako priorytetowe będzie traktowane m.in. wsparcie  kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii musiały dostosować się do zmienionej sytuacji rynkowej. Wspierane mają być osoby, które powracają do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. O dofinansowania mogą się starać firmy wykorzystujące nowe technologie oraz na podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników. Wsparciem może być objęta także cała branża motoryzacyjna. Gdyby wniosków było dużo, to pierwszeństwo w ich otrzymaniu będą miały np. osoby po 45 roku życia albo z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na pozostałe formy pomocy bezrobotnym PUP prowadzi nabór od początku roku.

Podobnie jest w powiecie żarskim, wnioski można składać o prawie każdą formę pomocy. Jedynie nie został jeszcze wyznaczony termin składania wniosków o szkolenia w ramach KFS. Do wydania na ten cel będą 252 tys. zł.

Napisz komentarz »