REKLAMA

Gospodarka

Musi starczyć mniej

Opublikowano 21 stycznia 2022, autor: jb

13 mln 600 tys. zł dla swoich podopiecznych ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach na 2022 rok. To o ok. 7,4 mln zł mniej w porównaniu do ubiegłego roku.

Cały budżet GOPS to 13 mln 600 tys. zł, z których jednak 3 mln 600 tys. zł tu pula na tzw. pomoc społeczną, pozostała kwota dotyczy wsparcia rodzin. Różnica polega w dużej mierze na środkach przeznaczonych na 500+. W ubiegłym roku na wszystkie świadczenia dla rodziców było ponad 18 mln zł. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, wniosek na każde urodzone w tym roku dziecko składa się już do ZUS, a GOPS jedynie do maja wypłaca 500+ na dzieci, na które wnioski już wcześniej miał rozstrzygnięte pozytywnie, nie przyjmuje nowych. 

Dla dzieci i seniorów

W tym roku GOPS na świadczenia rodzicielskie ma do wydania 4 mln 300 tys. zł, w tym też na zasiłki pielęgnacyjne i np. fundusz alimentacyjny. Na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy GOPS ma 539 tys. zł, na zasiłki okresowe – 190 tys. zł. Na zasiłki celowe przeznaczono 56 tys. zł. Planowana kwota na wypłatę zasiłków i opłacenie posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” to 300 tys. zł.

– Pula przeznaczona na zasiłki celowe w tym roku jest nieco niższa w porównaniu do zeszłego o ok. 6 tys. zł. W ramach tych środków wypłacane są zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc w przypadku zdarzenia losowego, jak również na zakup opału. Corocznie przeznaczamy 30-35 tys. zł na zakup węgla dla najbiedniejszych. Taka pomoc przysługuje raz na sezon grzewczy i przyznawana jest w okresie jesienno-zimowym od września do grudnia – mówi Monika Adamek, zastępca kierownika GOPS w Żarach.

  Na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej przewidziano 600 tys. zł (w zeszłym roku wydano na ten cel 616 tys. 77,40 zł). 

– Obecnie w DPS-ach przebywa 17 osób, za które ponosimy opłaty, kolejne czekają na wolne miejsce lub są w trakcie kompletowania dokumentów. Corocznie DPS-y podnoszą średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca, w związku z tym wzrasta odpłatność ponoszona przez gminę. W poprzednich latach była to podwyżka średnio o 300-400 zł, więc na pewno w ciągu roku będziemy musieli planować zwiększenie budżetu na to zadanie – mówi M. Adamek.

 

Przeliczają dochody

  Na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w domach podopiecznych) GOPS zaplanował 290 tys. zł. Usługi, tak jak w poprzednim roku, świadczy spółka Medis24 z Warszawy.

Od stycznia wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłków. Jest to 776 (było 691 zł) zł dla osoby samotnej i 600 zł (było 516 zł) na osobę w rodzinie. Od stycznia wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania posiłków. Jest to obecnie 1 tys. 164 zł dla osób samotnych oraz 900 zł na osobę w rodzinie.

– Mamy teraz dużo pracy związanej z przeliczeniem świadczeń według nowych zasad, dotyczy to zarówno zasiłków stałych, posiłków czy usług opiekuńczych. Kwoty świadczeń wzrastają, natomiast w przypadku odpłatności za usługi w niektórych przypadkach może się ona zmniejszyć ze względu na podniesienie kryterium dochodowego – tłumacz M. Adamek.

W gminie wiejskiej Żary to właśnie GOPS przyjmuje wnioski o przyznanie dodatków osłonowych, które wprowadza rząd.

– Najczęstsze pomyłki dotyczą mieszkańców, do nas powinni kierować się ci z gminy, a mieszkańcy samych Żar – do Urzędu Miasta – mówi M. Adamek.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerami tel. 68 470 73 06 lub 68 478 62 94.

Na utrzymanie samego GOPS zaplanowano 1 mln 140 tys. 216,48 zł, z czego 821 tys. 856 zł na wynagrodzenia dla pracowników.

Napisz komentarz »