REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Bałagan w Pekomie

Opublikowano 14 stycznia 2022, autor: nk

Druzgocący raport Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący przestrzegania BHP w żarskim Pekomie. Inspektorzy wszczęli postępowanie wykroczeniowe.

Kontrola ujawniła, że wyjeżdżające w trasę śmieciarki i inne pojazdy należące do Pekomu mogły być niesprawne. Weryfikacji poddano działania pracodawcy związane z naprawami pojazdów.

– Inspektor pracy stwierdził liczne naruszenia dotyczące bieżącego prowadzenia dokumentacji napraw pojazdów – brak terminowych i rzetelnych wpisów, przez osoby odpowiedzialne, w księgach o prowadzonych naprawach. Część zgłoszonych usterek, wskazanych w książkach pojazdów nie została potwierdzona przez osoby nadzorujące jako usunięta. W związku z powyższym do pracodawcy zostały skierowane środki prawne w celu usunięcia nieprawidłowości i szybkiego reagowania na zapisy o usterkach – informuje Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze.

Nieprawidłowości dotyczyły również postępowania w zakresie pandemii.

– Inspektor pracy stwierdził brak dokumentu oceny ryzyka zawodowego Sars-Cov-2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach narażonych na bezpośredni kontakt z odpadami komunalnymi – dodaje J. Łaboński.

Niezabezpieczone przewody elektryczne

Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa było również na terenie firmy przy ul. Brata Alberta 8.

– Inspektor pracy ujawnił m.in. niezabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, podłączony do zasilania przewód elektryczny na zewnątrz budynku czy brak zabezpieczenia wystających przewodów elektrycznych po zdemontowanym wentylatorze w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym męskim, dwa niezabezpieczone kanały najazdowe, otwarte rozdzielnie elektryczne na terenie warsztatu mechanicznego, brak osłon na tarczach szlifierskich i wyłącznika stycznikowego w szlifierce dwutarczowej na terenie warsztatu, otwartą osłonę z pasami napędowymi w wiertarce stołowej, brak możliwości zamknięcia osłony w sposób uniemożliwiający łatwe otwarcie, brak osłony na elemencie roboczym, co stwarzało ryzyko zaprószenia oczu podczas wiercenia, brak wyznaczenia ciągów komunikacyjnych dla pieszych, wózków i pojazdów specjalistycznych na terenie zewnętrznym oraz w magazynie, brak procedur poruszania się pieszych, wózków jezdniowych i pojazdów silnikowych, w tym specjalistycznych po terenie zewnętrznym oraz w magazynie, brak zapewnienia równej nawierzchni na placu, po którym porusza się wózek jezdniowy – wylicza Okręgowy Inspektor Pracy.

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości, inspektor skierował do pracodawcy szereg decyzji ustnych i nakazów w celu usunięcia nieprawidłowości.

Czas pracy kierowców

Podczas kontroli sprawdzono również czas pracy kierowców i nakazano pracodawcy  ponowne przeanalizowanie ewidencji czasu pracy, z uwzględnieniem kart pracy oraz danych z tachografów oraz wypłacenie niedopłaty w wynagrodzeniu, w przypadku jej wystąpienia.

– W stosunku do osoby odpowiedzialnej w związku z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami wszczęto postępowanie wykroczeniowe – mówi J. Łaboński.

Prezesem Pekomu jest Diana Niedźwiecka, która miesięcznie zarabiała w ubiegłym roku około 12 tys. zł.

Napisz komentarz »