REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Żary w smogu

Opublikowano 14 stycznia 2022, autor: nk

Zanieczyszczenia powietrza w Żarach rujnują nasze zdrowie. Kolejny raz dopuszczalne wartości pyłu są przekraczane o kilkaset procent.

Przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń powietrza to w Żarach niechlubna norma. Mieszkańcy oddychają złym powietrzem o czym informuje stacja monitoring przy ul. Szymanowskiego oraz czujniki jakości powietrza zainstalowane w mieście przez Lubuski Alarm Smogowy.

Szkodzą przez pokolenia

Szkodliwe substancje emitowane do powietrza m.in. pyły zawieszone, węglowodory aromatyczne,w tym bezno(a)piren, tlenki siarki i azotu powodują poważne skutki zdrowotne: m.in. astmę, alergię, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), problemy z płodnością, przedwczesne porody, niższą masę urodzeniową dzieci, udary mózgu, zawały, chorobę niedokrwienną serca, obniżenie IQ u kolejnych pokoleń a nawet cukrzycę czy chorobę Alzheimera. Większość z tych schorzeń prowadzi do przedwczesnych zgonów.

Za dużo pyłu

W Żarach mieszkańcy są narażeni głównie na wysokie stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5.W środę (12.01) średniodobowa norma dla pyłu była przekroczona o ponad 300 proc.

– Pył zawieszony może zawierać także kancerogenny benzo(a)piren, który prowadzi do zachorowania na nowotwory. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, w tym pyłami zawieszonymi PM2.5, PM10, tlenkami siarki,tlenkami azotu, ozonem i tlenkiem węgla mogą powodować udar mózgu, miażdżycę obwodową, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, powikłania zakrzepowo-zatorowe – informuje Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego.

Umieramy przez powietrze

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że ponad 1/3wszystkich zgonów z powodu zawałów, nowotworów płuc, przewlekłych chorób płuc wynika z ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Wg (WHO) prawie 7 milionów ludzi umiera przedwcześnie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem, dane dla Europy – wg Europejskiej Agencji Środowiska wynoszą 428 tys. osób, a w samej tylko Polsce jest ok.46 tysięcy.

Napisz komentarz »