REKLAMA

Samorząd

Kredyt na dziurę w budżecie

Opublikowano 07 stycznia 2022, autor: Michalina Kozarowicz

Gmina Lipinki Łużyckie będzie mieć w tym roku dochody w wysokości 20 mln 878 tys. zł, a wydatki wyniosą 24 mln 670 tys. zł. Dziura w budżecie wyniesie więc 3 mln 792 tys. 451zł. Na jej załatanie trzeba będzie wziąć kredyt.

Deficyt zostanie pokryty pożyczką w wysokości 1 mln 271 tys. zł oraz z wolnych środków.

Do gminnej kasy z tytułu podatków od nieruchomości od firm wpłynie 480 tys. zł. Z podatku rolnego będzie to 200 tys. zł, a z leśnego – 128 tys. zł. Mieszkańcy zapłacą podatki od nieruchomości w łącznej kwocie 650 tys. zł. Budżet zasili też 66 tys. zł z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu.

Wśród wydatków, 104 tys. zł zaplanowano na wypłatę diet dla radnych. Funkcjonowanie Urzędu Gminy będzie kosztować 2 mln 457 tys. zł, w tym 2 mln 121 tys. zł pochłoną wynagrodzenia urzędników. 89 tys. zł zaplanowano na diety dla sołtysów oraz zakup drobnego sprzętu.

Kasa na śmieci

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi w budżecie zapisano 948 tys. 900 zł, tyle też wyniosą wpłaty od mieszkańców za wywóz śmieci. Gmina Biblioteka pochłonie 150 tys. zł. Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie zaplanowano 97 tys. 700 zł. Na budowę przydomowych oczyszczalni i dotacje dla mieszkańców przeznaczono 15 tys. zł.

Mają wydatki

Wysokość rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających do spłaty w 2022 roku wynosi 656 tys. zł. W tym roku gmina wyda też 1 mln 230 tys. zł na remont ul. Sosnowej w Suchlebie. Zagospodarowanie parku w Lipinkach Łużyckich będzie kosztować103 tys. zł z czego  65 tys. zł z dofinasowania, a 360 tys zł – kolejny etap budowy świetlicy w Zajączku. Za 50 tys. zł kupione zostaną place zabaw, to również kwota dofinansowania. Remontu doczeka się też Stacja Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich, co będzie kosztować 2 mln 932 tys. zł. Zmodernizowana będzie przepompowania wody w Boruszynie, kosz tej inwestycji to 3 mln 205 tys. zł. Na utrzymanie i obsługę stacji uzdatniania wody zaplanowano 475 tys. zł. Bieżące utrzymanie dróg, malowanie przystanków i uzupełnianie oznaczenia pochłonie 183 tys. zł, z tych pieniędzy zostanie kupiony też nowy przystanek. Oświetlenie ulic będzie kosztować 380 tys. zł.

– Budżet było bardzo ciężko spiąć – przyznaje Małgorzata Brzyśkiewicz, wójt gminy Lipinki Łużyckie. – Ograniczyliśmy wydatki bieżące do niezbędnego minimum. Środki na inwestycje mieliśmy zabezpieczone, ale trzeba szukać źródeł dochodu, bo w perspektywie wzrostu cen, to niezbędne minimum na bieżące wydatki może okazać się niewystarczające – mówi wójt.

Pieniądze dla szkoły

Na oświatę w gminie zaplanowano 6 mln 215 tys. zł, z czego na działalność szkoły podstawowej – 3 mln 476 tys. zł. Aż 2 mln 923 zł pochłoną wynagrodzenia nauczycieli. Na działalność przedszkola zarezerwowano 1 mln 145 tys. zł, w tym na wynagrodzenia – 836 zł. Przedszkole doczeka się też rozbudowy, na ten cel zaplanowano 900 tys. zł.

Pójdzie na pomoc

Na pomoc społeczną w gminie Lipinki Łużyckie zaplanowano 905 tys. zł. Na zasiłki okresowe dla podopiecznych OPS-u zarezerwowano 156 tys. zł, na stałe – 83 tys. zł.  Na utrzymanie OPS-u pójdzie 344 tys. 712 zł, w tym 297 tys. zł – na wynagrodzenia.

Budżet Lipinek Łużyckich w 2022 roku

Dochody – 20 mln 878 tys. 426 zł.
Wydatki – 24 mln 670 tys. 877 zł.
Deficyt – 3 mln 792 tys. 451 zł

Najważniejsze inwestycje:
– Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lipinkach Łużyckich – 2 mln 932 tys. zł.
– Modernizacja przepompowni wody w Boruszynie – 3 mln 205 tys. zł.
– Budowa ul. Sosnowej w Suchlebie – 777 tys. zł.
– Budowa dróg wewnętrznych w Lipinkach Łużyckich (ul. Łączna i ul. Słoneczna) – 1 mln 650 tys. zł.
– Rozbudowa budynku przedszkola w Lipinkach Łużyckich – 900 tys. zł.
– Zagospodarowanie parku w Lipinkach Łużyckich – 65 tys. zł. – kwota dofinansowania.
– Montaż dwóch placów zabaw – 50 tys. zł. – kwota dofinansowania.

Napisz komentarz »