REKLAMA

Samorząd

Tylko jedna duża inwestycja

Opublikowano 07 stycznia 2022, autor: bj

Niewiele inwestycji, głównie finansowanych z funduszu sołeckiego i tylko jedna duża, rozłożona na kilka lat budowa stacji uzdatniania wody. Reszta pieniędzy pójdzie na bieżące wydatki – tak wygląda budżet gminy Brody na ten rok.

Nad budżetem na 2022 r. głosowali radni gminy Brody podczas grudniowej sesji (29.12.). Poparło go 12 radnych, wstrzymał się Jan Ostapiej. Nieobecni byli Marek Tracz i Andrzej Turowski.

Gmina będzie syponować 16 mln zł dochodów. Niestety, wydatki będą sporo wyższe, wyniosą aż 19 mln 716 tys. zł.

Większość pieniędzy pójdzie „na przejedzenie”, bowiem wydatki bieżące wyniosą aż 16 mln 355 tys. zł, co stanowi 83 proc. wszystkich planowanych.

Na wydatki bieżące jednostek podległych gminie i sam urząd pójdzie 11 mln 762 tys. zł, a z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 mln 272 tys. zł.

Pensje urzędników i pracowników obsługi pochłoną 1 mln 655 tys. 891 zł, trzynastki – 119 tys. 805 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne – 299 tys. 770  zł.

Na oświatę, czyli szkołę, przedszkole, stołówki, świetlice, dowożenie dzieci do szkół i dokształcanie nauczycieli  pójdzie 4 mln 730 tys. 290 tys. zł, z tego tylko na wynagrodzenia w szkole i przedszkolu – 3 mln 142 tys. 360 zł. Poza pensjami i składkami, dużą część budżetu trzeba wydać na ogrzewanie, zakup oleju to wydatek rzędu 130 tys. zł.

Na wypłaty i zasiłki

Na pomoc społeczną gmina przeznaczyła 4 mln  854 tys zł. Większość, bo 4 mln 701 tys. zł wykorzysta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Utrzymanie GOPS to koszt ponad 500 tys. zł, z tego ok. 450 tys zł idzie na wypłaty i obciążenia z nimi związane. Nieco ponad 1 mln 200 tys. zł pochłoną zasiłki, 55 tys. zł – dożywianie, a 53 tys. zł – usługi opiekuńcze. Na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki emerytalno-rentowe i zdrowotne pójdzie nieco ponad 1 mln 900 tys. zł Na  podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 367 tys. 370 zł.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniesie 206 tys. zł, w tym mieści się zakup materiałów do napraw i opłacania remontów. Utrzymanie mieszkań komunalnych kosztować będzie 104 tys. zł, a cmentarzy – 34 tys zł.

Zwalczanie alkoholizmu to wydatek rzędu 120 tys. zł, znakomita część tej kwoty pójdzie na organizacje pozarządowe (31 tys. zł) oraz na wypoczynek dzieci i prowadzenie placówki wsparcia dziennego (47 tys. zł). Rodziny zastępcze otrzymają 90 tys. zł.

Niewiele pozostanie na oczyszczanie wsi (87 tys. zł) i utrzymanie zieleni (niecałe 56 tys. zł). Oświetlenie ulic to znacznie większa kwota, czyli 288 tys. zł. Na bibliotekę pójdzie 287 tys. zł, a na utrzymanie Orlika – 27 tys. 400 zł.

Fundusz sołecki to kwota 319 tys. 776 zł.

INWESTYCJE:
-budowa stacji uzdatniania wody w Brodach, która zasilać ma w wodę pitną 5 miejscowości – 3 mln 219 tys. zł
-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 36 tys. zł
– przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Nabłoto (w ramach funduszu sołeckiego) – 49 tys. zł
– budowa oświetlenia drogowego oraz zasilania wiaty rekreacyjnej (ramach funduszu sołectwa Jeziory Wysokie – 10 tys. 500 zł
-przebudowa dawnego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (w ramach funduszu sołectwa Zasieki) – 23 tys. 815 zł
-rozbudowa i przebudowa dawnej szkoły na świetlicę (w ramach funduszu sołectwa Koło) – 21 tys. 917 zł

Napisz komentarz »