REKLAMA

Samorząd

Najwięcej z targowiska

Opublikowano 07 stycznia 2022, autor: Michalina Kozarowicz

Lwią część dochodów Łęknicy stanowią wpłaty od dzierżawców z targowiska. W tym roku, według szacunków urzędników, będzie to 3 mln 589 tys. zł.

Łęknica będzie mieć w tym roku 18 mln 251 tys. dochodu, ale na wydatki zaplanowano znacznie więcej, bo aż 22 mln 756 tys. zł. Deficyt wyniesie więc 4 mln 505 tys. zł. Na załatanie dziury mają zostać wykorzystane pieniądze z nadwyżek z poprzednich lat, a także z wolnych środków, które udało się zgromadzić. Rada Miasta upoważniła też burmistrza do zaciągania pożyczek w maksymalnej kwocie 2 mln zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

– Nasz budżet jest raczej ostrożny – mówi Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy. – Przez zawirowania covidowe, które bardzo się na nas odbiły przez ostatnie 2 lata, w tym roku byliśmy ostrożni przy kalkulowaniu. Podwyżki dotykają wszystkich. Samorządy także. Rachunki za prąd w niektórych naszych jednostkach idą o 100, a nawet 200% w górę, a o gazie już nawet nie ma co mówić, bo to jeszcze większe kwoty. Wszystko to braliśmy pod uwagę, pisząc budżet na ten rok – komentuje burmistrz.

Z podatków i alkoholu

W 2022 roku urzędnicy zaplanowali wpływy do budżetu z tytułu dzierżawy na targowisku miejskim w kwocie 3 mln 589 tys. zł. Natomiast na utrzymanie targowiska ma pójść 388 tys. 300 zł. Za śmieci mieszkańcy zapłacą 887 tys. 900 zł, a ich wywiezienie kosztować będzie 985 tys. 330 zł. Do miejskiej kasy wpłynie też 30 tys. zł ze strefy płatnego parkowania. Wpływy z tytułu wszystkich podatków od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 2 mln 22 tys. 892 zł, w tym największy udział ma podatek od nieruchomości. 189 tys. zł wyniosą wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pieniądze zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w Łęknicy.

Wydatki na turystykę

261 tys. 370 zł będzie kosztować utrzymanie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. W budżecie zaplanowano 40 tys. zł na zmianę systemu informatycznego w Urzędzie Miasta. 149 tys. zł pochłoną diety radnych. Zaś funkcjonowanie Ratusza będzie kosztować 2 mln 137 tys. zł. W budżecie zapisano 10 tys. zł na posterunek policji, a 79 tys. 600 zł zarezerwowano na Ochotniczą Straż Pożarną. Na oświatę zaplanowano w tym roku 5 mln 124 tys. zł, z czego 450 tys. zł kosztować będzie wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy. Zespół będzie dysponować budżetem w wysokości 4 mln 604 tys. zł, z czego 3 mln 30 tys. zł otrzyma szkoła podstawowa, 1 mln 44 tys. zł – przedszkole, a 240 tys. zł pochłonie utrzymanie szkolnej stołówki. Aż 746 tys. zł Łęknica wyda na wypłatę świadczenia 500+.

BUDŻET ŁĘKNICY ZA 2022 ROK:
Dochody – 18 mln 251 tys. zł.
Wydatki – 22 mln 756 tys. zł.
Deficyt budżetowy – 4 mln 505 tys. zł.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE:
Remont ulicy Dworcowej – 8 mln zł.
Termomodernizacja ośrodka zdrowia i budowa parkingu – 1 mln 900 tys. zł.
Poprawa ciśnienia w sieci wodociągowej na ulicy 1 Maja – 400 tys. zł.
Dokończenie wyposażania Centrum Promocji Geoparku – 500 tys. zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Leśnej – 100 tys. zł.
Dotacja do wymiany pieców – 70 tys. zł.
Dotacja do rehabilitacji w ośrodku – 36 tys. zł.
Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Ogrodowej – 200 tys. zł.

Napisz komentarz »