REKLAMA

Wasze sprawy

Kasa dla bezrobotnych

Opublikowano 07 stycznia 2022, autor: jb

Nową pulę pieniędzy do wydania mają Powiatowe Urzędy Pracy.

W powiecie żagańskim nie ruszyły jeszcze wszystkie formy pomocy dla bezrobotnych.

– Na zatwierdzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy czekamy w przypadku podziału środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na który mamy 101 tys. zł. Rada zatwierdzi też zasady udzielania dotacji na własną firmę i refundacji za doposażenie miejsca pracy, na które nabór ruszy od 1 lutego – mówi Halina Janowska, kierownik działu promocji zatrudnienia PUP w Żaganiu.

Pozostałe wszystkie formy pomocy dla bezrobotnych i pracodawców są już dostępne.

– Pracodawcy już składają wnioski, w tym tygodniu mamy podpisane pierwsze umowy. Mamy na ten rok z ministerstwa przyznane 4 mln 8 tys. zł. Chcemy zaktywizować z tej puli 519 osób – dodaje H. Janowska. – Naszym celem będzie aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w gminach, w których jest problem z mobilnością. Chodzi o to, by bezrobotni w miejscu swojego zamieszkania mogli korzystać ze staży, skoro nie mają jak dojechać do pracy gdzie indziej. Jeszcze w styczniu będziemy prowadzić rozmowy z wójtami i burmistrzami, żeby takie staże organizować – mówi H. Janowska. I dodaje: – Zwiększyliśmy w tym roku także dopłaty do opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dla tych, którzy zdecydują się podjąć pracę lub staż.  Otrzymać będzie można do 500 zł przez trzy miesiące. Jeżeli będzie to staż lub szkolenie przygotowujące do zawodu, to można nawet liczyć na wypłatę do 600 zł. Jest to oferta  dla tych, którzy nie podejmują pracy głównie przez to, że nie mają z kim zostawić dziecka. Dodatkowo, dofinansowujemy też koszty przejazdu do pracy i można korzystać z tych dwóch form pomocy jednocześnie.

Więcej, bo po 25 tys. zł (w poprzednim roku było 20 tys. zł) można uzyskać także dotacji na założenie własnej firmy.

– Podnieśliśmy tą kwotę o 5 tys. zł. Przy obecnych stawkach i cenach, doszliśmy do wniosku, że na otwarcie działalności trzeba mieć więcej pieniędzy – mówi H. Janowska.

Pracodawcy przy refundacjach za utworzenie miejsca pracy także mogą się starać o 25 tys. zł. 

PUP w Żaganiu w swoim budżecie zaplanował łącznie 921 tys. zł na dotacje, 999 tys. zł na doposażenie i utworzenie miejsc pracy. Kolejne 1 mln 579 tys. zł pójdzie na prace interwencyjne, a 1 mln 428 tys. zł – na staże.

– Dość duże kwoty założyliśmy sobie w ramach robót publicznych, to jest 1 mln 253 tys. zł. To też są prace organizowane w miejscu zamieszkania. Wszystko, żeby zaktywizować jak najwięcej osób długotrwale bezrobotnych – dodaje H. Janowska.

Przyjmują wszystko

W powiecie żarskim nie trzeba czekać, przyjmowane są już wszystkie wnioski. Tegoroczny budżet PUP sięga 6,8 mln zł.

– Plan finansowy został już zatwierdzony przez Radę Powiatu i starostę – mówi Kamila Żurawska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP.

W powiecie żarskim do maksymalnej stawki 22 tys. zł podniesiono możliwość otrzymania dotacji na założenie własnej firmy oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (do tej pory w obu przypadkach było to po 18 tys. zł). Do 7 tys. zł wzrosła wartość bonu na zasiedlenie (było 5 tys. zł). Dla pracodawców miesięczna refundacja kosztów prac interwencyjnych za cały etat wzrosła do 1 tys. 350 zł.

W budżecie PUP ma łącznie 1 mln 316 tys. zł na dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, pieniędzy starczy dla 60 osób. Z kolei 770 tys. zł pójdzie na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska (na 35 osób). Na zorganizowanie stażu przygotowano 2 mln 843 tys. zł, z tej formy pomocy skorzystać może 210 osób. 1 mln 314 tys. zł to pula przewidziana na prace interwencyjne (dla 115 osób). W ramach bonów na zasiedlenie przewidziano 188 tys. zł, z których będzie mogło skorzystać 27 osób. 50 tys. zł zarezerwowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Kolejne 149 tys. zł pójdzie na szkolenia zawodowe. 

Dodatkowo, na szkolenia w ramach KFS urząd ma 252 tys. zł, nabór wniosków ruszy jeszcze w styczniu.

Krócej zapłacą

W powiecie żagańskim skrócono w tym roku czas płatnego zasiłku dla bezrobotnych. Do tej pory wszyscy, jeżeli mieli takie prawo, mogli liczyć na 12 miesięcy zasiłku.

– Jeżeli ktoś się rejestruje z prawem do zasiłku w tym roku, to otrzyma go na 6 miesięcy. Jeżeli ktoś się zarejestrował 31 grudnia, to jeszcze na starych zasadach i ma go nadal na rok – mówi H. Janowska.

Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które zarejestrowały się jako bezrobotne, a mają 20-letni staż pracy, mają na utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko do 15. roku życia, a bezrobotny małżonek utracił prawo do pobierania zasiłku. Trzecim wyjątkiem są osoby samotnie wychowujące dziecko do 15. roku życia. Im wszystkim zasiłek nadal należy się przez rok.

 W powiecie żarskim takie zasady obowiązywały już wcześniej, zależne są one od stopy bezrobocia w danym powiecie.

Liczby w górę

Na koniec roku w obu powiatach przybyło bezrobotnych. W powiecie żagańskim – o 59 osób w porównaniu do końca listopada. Rok 2021 zakończył się liczbą 1.329 zarejestrowanych bezrobotnych. W powiecie żarskim w rejestrze przybyło 50 osób w porównaniu do końca poprzedniego miesiąca. Rok zamknął się liczbą 1.701 bezrobotnych.

Miasto/gmina Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2021 roku Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec listopada
Brody 116 119
Jasień 212 215
Lipinki Łużyckie 51 48
Lubsko 510 500
Łęknica 18 14
Przewóz 64 57
Trzebiel 92 82
Tuplice 87 95
Gmina Żary 139 126
Miasto Żary 412 395
Powiat 1701 1651

Miasto/gmina Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2021 roku Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec listopada
Brzeźnica 72 67
Gozdnica 30 24
Iłowa 85 68
Małomice 102 100
Niegosławice 156 143
Szprotawa 430 410
Wymiarki 51 52
Gmina Żagań 113 122
Miasto Żagań 287 281
Powiat 1326 1267

Napisz komentarz »