REKLAMA

Gospodarka

Opozycja postawiła na swoim

Opublikowano 07 stycznia 2022, autor: Piotr Piotrowski

Radni gminy wiejskiej Żagań pokłócili się o inwestycje na ten rok. Ostatecznie mająca większość opozycja przeforsowała swoje propozycje.

Na wtorkowej sesji (5 stycznia) radni z opozycji wytykali wójtowi, że po raz kolejny nie ujął ich propozycji inwestycji w budżecie.

– Dlaczego te wnioski nie zostały uwzględnione?  – dociekała przewodnicząca Rady Gminy, Elżbieta Kłoniecka.

– Powód jest prozaiczny. Nie ma środków. Mamy już wyśrubowany budżet, ledwo zrównoważony – tłumaczyła w imieniu wójta (był na kwarantannie) sekretarz gminy, Danuta Michalak.

 

Przenieśli

Radni z opozycji pytań i uwag mieli więcej.

– W tym roku mamy 6 mln deficytu. Pokrywamy go oszczędnościami, które wygospodarował poprzedni wójt, Tomasz Niesłuchowski – wytykała radna Agnieszka Dziewiatnik. – Oznacza to, że tej nadwyżki w budżecie już nie mamy. Będziemy mieszkańcom na maksa śrubować podatki, aby stworzyć budżet na kolejny rok. Pan wójt realizuje swoje zadania, a nasze wyrzuca do kosza.

Ostatecznie większość radnych z opozycji postawiła na swoim. Przynajmniej – częściowo. Wyrzucili z budżetu dwa zadania: 157 tys. zł na przebudowę ul. Akacjowej w Tomaszowie oraz 100 tys. zł na dokumentacje projektowe remontów dróg w kilku miejscowościach gminy. Kosztem tej pierwszej inwestycji radny Mariusz Wołoszyn zawnioskował o przekazanie pieniędzy na budowę sanitariatów w budynku gminnym w Rudawicy. Z kolei pieniądze z drugiego zadania, na wniosek radnej A. Dziewiatnik, pójdą na remont nawierzchni ul. Lawendowej w Bożnowie, na odcinku od numeru 11 do 132b.

– Czyli rozumiem, że zabieramy pieniądze na dokumentację budowy dróg Jeleninowi, Starej Koperni, Dzietrzchowicom, Rudawicy i innym miejscowościom? – nie kryła oburzenia radna Wioleta Kozak.  – Wszystko na Bożnów. Brawo!

– Ja nikomu nie zabieram. Inne nasze projekty nie zostały wpisane do budżetu – broniła się radna Dziewiatnik. – Mieszkańcy tego rejonu Bożnowa czekają na drogę od wojny.

– Jak pani nie zabiera, skoro całą pulę chce pani przeznaczyć na Bożnów?  – denerwował się radny Bartłomiej Broniszewski. – Ta droga w pani wsi częściowo ma nawierzchnię bitumiczną, a na remonty czekają drogi gruntowe w dużo gorszym stanie, na przykład w Łozach, również od wojny.

– Czy jesteśmy radnymi jednej miejscowości, czy całej gminy? – wtórował mu radny Paweł Lipski.  – Przecież w budżecie jest 6,5 mln zł na drogę z Bożnowa do Tomaszowa oraz 250 tys. zł na budowę drogi wewnętrznej.

 

Wójt mniej samodzielny

Sekretarz D. Michalak przestrzegała radnych z opozycji, aby nie wykreślali pieniędzy na dokumentację projektową dróg, bo zablokuje to Urzędowi Gminy starania o zewnętrzne fundusze, m.in. z Polskiego Ładu.

– W ten sposób uniemożliwiacie pracę urzędowi i skuteczne pozyskiwanie środków z zewnątrz – podkreśliła. – Ten budżet jest rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje.

Ostatecznie 7 radnych (A. Dziewiatnik, Jolanta Czarnogrodzka, E. Kłoniecka, Ireneusz Szczupiel, Monika Rozpędowska, Mariusz Wołoszyn, Jan Daniszewski) przeniosło pieniądze z dokumentacji budowy dróg na remont drogi w Bożnowie.

Oberwało się również Mariuszowi Wołoszynowi, który wniósł o budowę sanitariatów w budynku gminnym w Rudawicy, kosztem remontu ul. Akacjowej w Tomaszowie.

– Kim pan jest, Janosikiem czy radnym? – denerwował się Lipski. – Zabiera pan komuś inwestycję, aby zrobić ją w swojej miejscowości. Wstydź się, panie radny, wstydź.

Radna W. Kozak wytykała, że w ten sposób zainwestuje się pieniądze w budynek komunalny, za który mieszkańcy zalegają gminie z czynszem na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na wniosek Dziewiatnik, radni z opozycji obniżyli też limit wysokości kredytu, jaki wójt może samodzielnie zaciągnąć w ciągu roku – z 5 mln zł do 500 tys. zł.

BUDŻET GMINY ŻAGAŃ 2022:
dochody 50 mln 98 tys. zł
wydatki 56 mln 222 tys. zł
deficyt 6 mln 123 tys. zł

WYBRANE WYDATKI:
oświata 19 mln 912 tys. zł
rodzina (500+) 6 mln 927 tys. zł
wynagrodzenia urzędników 3 mln 62 tys. zł
pomoc społeczna 2 mln 320 tys. zł
fundusz sołecki 482 tys. zł

INWESTYCJE:
przebudowa drogi wraz oświetleniem w tzw. Małym Bożnowie 7 mln zł
budowa hali sportowej w Tomaszowie 6 mln 209 tys. zł
zakup śmieciarek 3 mln 500 tys. zł
budowa mieszkań komunalnych w Tomaszowie 1 mln 915 tys. zł
zakup gimbusa i busa do przewozu uczniów 1 mln 300 tys. zł
utworzenie klubu seniora i biblioteki w budynku po szkole w Dzietrzychowicach 300 tys. zł
termomodernizacja budynków szkolnych w Tomaszowie i Miodnicy 1 mln 39 tys. zł
przebudowa drogi w Marysinie 900 tys. zł
strefa rekreacyjna + parking przy świetlicy w Dzietrzychowicach 587 tys. zł
strefa rekreacyjno-Turystyczna w Starym Żaganiu 399 tys. zł
budowa drogi wewnętrznej w Bożnowie 250 tys. zł
przebudowa drogi wewnętrznej w Miodnicy 489 tys. zł
budowa sanitariatów w budynku gminnym w Rudawicy 157 tys. zł
budowa nawierzchni ul. Lawendowej w Bożnowie 100 tys. zł
dotacje do wymiany źródeł ciepła 98 tys. zł
budowa chodnika i przejścia dla pieszych na drodze Bożnów – Tomaszowo (skrzyżowanie przy firmie Lockenberg) 78 tys. zł
doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bożnowie 70 tys. zł
budowa nawodnienia boiska w Jeleninie 80 tys. zł
budowa studni głębinowej w Gryżycach 65 tys. zł
przebudowa dachu kaplicy cmentarnej w Bożnowie 38 tys. zł
remont remizy OSP Trzebów 30 tys. zł
zakup bramy do remizy OSP Dzietrzychowice 25 tys. zł

Napisz komentarz »