REKLAMA

Samorząd

Nagroda pójdzie na ośrodek

Opublikowano 07 stycznia 2022, autor: Michalina Kozarowicz

Radni z Tuplic uchwalili budżet na 2022 rok. Nie było żadnych niespodzianek. Gmina będzie dysponować 16 mln 134 tys. zł.

Sesja budżetowa odbyła się w czwartek, 30.12.

– Gmina ma niewielką nadwyżkę budżetową w wysokości 7 tys. zł – poinformowała Aneta Kamińska-Preneta, skarbnik gminy. – Te pieniądze zostaną zabezpieczone na fundusz rezerw.

Dołożą do śmieci

Według szacunków urzędników, do budżetu od mieszkańców wpłynie 777 tys. zł z opłat za śmieci. Z kolei za wywiezienie ich i zagospodarowanie Tuplice zapłacą 1 mln 60 tys. zł. Różnica zostanie pokryta z budżetu gminy. Jednak mieszkańcy muszą się przygotować na podwyżkę.

– Stawka za śmieci wynosi u nas 25 zł – mówi Katarzyna Kromp, wójt gminy Tuplice. – Jesteśmy już po rozmowach z Radą Gminy i omawiamy podniesienie tej kwoty. Ile ta podwyżka miałaby wynieść, okaże się w lutym.

Kasa na urzędy

Na obsługę Rady Gminy i diety radnych gmina wyda 120 tys. zł. Samo utrzymanie urzędu będzie kosztować 2 mln 529 tys. zł, z czego 1 mln 667 tys. zł pochłoną wynagrodzenia dla pracowników. Dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie zaplanowano 71 tys. zł. Na oświatę pójdzie 5 mln 878 tys. zł, z czego 2 mln 957 tys. zł na szkoły podstawowe, zaś na przedszkole – 1 mln 637 tys zł. Na dowożenie uczniów do szkół gmina wyda 361 tys. zł.

Nagroda na ośrodek

Gmina Tuplice otrzymała 250 tys. zł nagrody za liczbę zaszczepionych mieszkańców. Te pieniądze samorządy mogą przeznaczać na dowolne inwestycje.

– Proponuje przekazać je na remont ośrodka zdrowia. W zeszłym roku robiliśmy wycenę i budowa rampy dla wózków, odnowienie drzwi to koszt 160 tys. zł. A bez ośrodka zdrowia, nie udałoby się nam osiągnąć takiego wyniku – zaproponowała K. Kromp.

Radny Ryszard Tułacz zaproponował, by za te pieniądze wyremontować świetlicę w Dżeniowie.

– Na remont świetlicy dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł, tylko rozpisanie wszystkich przetargów trwa – uspokajała K. Kromp.

Radny Jacek Krawczyk pytał o pomieszczenia w GOK-u, które według niego można by przeznaczyć na ośrodek zdrowia.

– Zastanawiam się też, czy nie byłoby możliwe wybudowanie nowego ośrodka zdrowia – dopowiadał J. Krawczyk.

Wójt szybko odcięła się od pomysłu budowy, wyjaśniając, że to koszt przynajmniej kilku milionów złotych, na co gminę nie stać.

– Przenosiny też nie są dobrym pomysłem. I co zrobimy z budynkiem ośrodka zdrowia? Mieszkania socjalne? Na to się nie zgodzę, to zbyt piękny budynek, żeby go zniszczyć. Na sprzedaż też się nie zgodzę, bo od kiedy tu jestem, powtarzam, że dobry gospodarz musi mieć na czym pracować. Myślę, że remont obecnego ośrodka to najlepsze dla nas w tej chwili rozwiązanie – przekonywała radnych K. Kromp.

I przekonała. Radni zgodzili się na zainwestowanie nagrody za szczepienia w ośrodek zdrowia.

Budżet gminy Tuplice w 2022 roku:
– wydatki 16 mln 134 tys. 320 zł
– dochody 16 mln 141 tys. 320 zł

Wybrane wydatki:
– remont świetlicy w Dżeniowie 320 tys. zł
– Budowa drogi w Chełmicy 6 mln 500 tys.
– remont sali widowiskowej w GOK
– działalność biblioteki 99 tys. 500 zł
– oświetlenie ulic i placów w gminie 200 tys. zł
– gospodarka odpadami 1 mln 60 tys. zł

Napisz komentarz »