REKLAMA

Samorząd

Zapowiada się trudny rok

Opublikowano 07 stycznia 2022, autor: jb

Pierwszy raz od 2015 roku Gozdnica będzie musiała wziąć kredyt, który pozwoli na załatanie dziury w budżecie na 2022 rok.

Radni budżet na nowy rok uchwalili w czwartek, 30 grudnia. Dochody gminy sięgają 18 mln 841 tys. 923,55 zł, a wydatki 20 mln 141 tys. 200,96 zł. Powstanie deficyt w wysokości 1 mln 299 tys. 277,41 zł, który będzie pokrywany z wolnych środków, nadwyżki na koncie, ale także z kredytu rzędu 368 tys. zł.

Ostatnią pożyczkę gmina zaciągała w 2015 roku, przy okazji rozbudowy kanalizacji i modernizacji stacji uzdatniania wody.

– Budżet będzie trudny. Duże znaczenie ma olbrzymi wzrost cen i związane z tym koszty, podwyżki wynagrodzeń, prądu i gaza oraz wszystkie usługi. Czego się nie tkniemy, to już widać, że jest drożej – ocenia burmistrz Krzysztof Jarosz.

– Nasz problem polega na zbilansowaniu dochodów i wydatków bieżących. Nie można wydać więcej, niż ma się dochodów bieżących, które są powtarzalne i pochodzą z podatków, opłat. Nie można zaciągnąć kredytu, żeby zapłacić wynagrodzenia. Takie rzeczy można robić tylko na konto inwestycji. A wydatkiem bieżącym są np. remonty, bieżące naprawy dróg. Rezerwy, które były, już wykorzystaliśmy, robiąc restrukturyzację w 2015 roku i od tego czasu udawało się inwestować bez zaciągania kredytu. Jesteśmy najmniejszym urzędem w województwie, który razem ze mną zatrudnia 13 osób. Już mniej ludzi w urzędzie, pracowników niepedagogicznych w oświacie, pracowników Domu Kultury nie da się zatrudnić – tłumaczy burmistrz.

Około 4,2 mln zł w budżecie przewidziano na inwestycje.

– Główna inwestycja, dofinansowana z Polskiego Ładu, kosztuje 2,5 mln zł, są to trzy ulice, które chcielibyśmy wyremontować – Konopnickiej, Kolejową i Fabryczną. Będziemy kończyć rozbudowę fotowoltaiki za ok. 700 tys. zł, remont Domu Kultury za ok. 600 tys. zł, rewitalizację skweru przy ośrodku zdrowia za ok. 280 tys. zł, remont ulicy Sikorskiego za 105 tys. zł, a to są już relatywnie mniejsze wydatki – wymienia K. Jarosz.

Radni budżet zatwierdzili jednogłośnie.

Wydatki sięgną 20 mln 141 tysw. 200,96 zł, które tworzą m.in.:

-Świadczenia rodzicielskie i 500+: 4 mln 931 tys. 547,07 zł
-Oświata: 3 mln 276 tys. 222,61 zł
-Transport i łączność: 2 mln 732 tys. 229,24 zł
-Administracja publiczna: 2 mln 94 tys. 122,26 zł (w tym 93 tys. 600 zł na utrzymanie Rady Miasta i 1 mln 260 tys. 132,26 zł na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta)
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 mln 46 tys. 30,46 zł
-Pomoc społeczna: 1 mln 848 tys. 130,88 zł
-Kultura: 1 mln 28 tys. 500 zł
-Gospodarka mieszkaniowa: 563 tys. 388 zł
-Kultura fizyczna: 83 tys. 600 zł

Napisz komentarz »