REKLAMA

Gospodarka

Pijemy za miliony

Opublikowano 30 grudnia 2021, autor: jb

Aż 660 tys. zł pójdzie w przyszłym roku w Żaganiu na profilaktykę i zwalczanie choroby alkoholowej. Natomiast w mijającym roku w całym mieście sprzedano alkoholu za ponad 34 mln zł.

Pieniądze pochodzą z wpływów za koncesje zezwalające na sprzedaż alkoholu. Za ich wydatkowanie odpowiada m.in. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To z tej puli prowadzony jest m.in. Klub Abstynenta, świetlice opiekuńczo-wychowawcze, organizowane są wyjazdy wakacyjne dla dzieci czy akcje profilaktyczne na festynach.

W ubiegłym roku w mieście sprzedano alkoholu za ponad 34 mln zł i to jest więcej o milion złotych w porównaniu do roku poprzedniego.

– Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – mówi Piotr Puchalski, przewodniczący komisji.

Jeżeli komisja otrzyma np. od policji zgłoszenie o nadużywaniu alkoholu, wzywa taką osobę na rozmowę o konieczności podjęcia leczenia.

– W 2021 roku do komisji wpłynęły 42 takie wnioski. Opiniowaliśmy konieczność poddania się leczeniu oraz skierowania na diagnozę do biegłych psychologa, psychiatry, a następnie do sądu – dodaje przewodniczący.

Kontrolują sprzedaż

Komisja kontroluje też w mieście punty, w których sprzedawany jest alkohol. W tym roku w Żaganiu działały 83 takie punkty (w ubiegłym roku było ich 77).

– W zasadzie wszystkie zostały przez nas skontrolowane. Łącznie z barem, który funkcjonował latem przy rzece i supermarketami. Jeżeli są jakieś uchybienia albo zastrzeżenia w danym miejscu, to taka kontrola jest tam powtarzana za jakiś czas w tym samym roku – tłumaczy P. Puchalski.

O tym, że kontrola będzie, właściciele punktów są powiadamiani.

– Urząd Miasta wysyła informacje do danego punktu. My odwiedzamy go w ciągu miesiąca od zawiadomieniae. Dokładnych terminów nie podajemy – zastrzega Puchalski.

W 2021 roku nieprawidłowości były, ale drobne.

– Te drobne zdarzają się bardzo często. Dotyczą usytuowania alkoholu i informacji o zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym. Zdarza się, że w sklepie, który nie jest typowo monopolowy, alkohol wyeksponowany jest na głównym miejscu tuż przy wejściu, bliżej niż np. pieczywo. A nam chodzi o to, żeby ten zakup był utrudniony, chociażby ze względu na dzieci, żeby ich wzrok w pierwszej kolejności nie trafiał na alkohol właśnie – tłumaczy P. Puchalski.

Komisja nie może wystawić mandatu za nieprawidłowości.

– Ale możemy po prostu nie przedłużyć koncesji na sprzedaż alkoholu. W tym roku takiej sytuacji nie było, ale zdarzały się w poprzednich – mówi P. Puchalski.

MKRPA w Żaganiu tworzą: przewodniczący P. Puchalski, Zdzisław Rewaj (zastępca), Stefania Matuszewska, Sylwia Woroniec, Jolanta Stąpel i Włodzimierz Siemiątkowski.

Za udział w posiedzeniu komisji otrzymują 10% minimalnego wynagrodzenia, czyli po 280 zł.

Napisz komentarz »