REKLAMA

Samorząd

Przegłosowany na styk

Opublikowano 30 grudnia 2021, autor: Michalina Kozarowicz

Niewiele brakowało, a w Trzebielu nie udałoby się przegłosować budżetu na 2022 rok. Tylko 5 radnych z 15 zagłosowało za. Aż 5 radnych na sesję nie dotarło.

Podczas sesji Rady Gminy we wtorek, 28.12., radni z Trzebiela pochylili się nad budżetem i nie była to łatwa rozmowa.

Nie głosujcie

Gdy przyszło do głosowania nad budżetem, radny Paweł Ryś poprosił, żeby radni nie przegłosowali projektu budżetu, tylko wrócili do rozmów na ten temat.

– Mamy deficyt na prawie 10 mln zł – mówił P. Ryś.

– Deficyt to nie zadłużenie. Gmina nie ma własnych środków, deficyt to różnica między pieniędzmi, które mamy, a tymi, które wydamy – wyjaśniała skarbnik gminy Barbara Purcha.

Gmina Trzebiel obecnie spłaca 2 mln 500 tys zł zadłużenia, a w 2022 r. wypuści obligacje na kwotę 3 mln 800 tys. zł, żeby mieć pieniądze na budowę nowego przedszkola ze żłobkiem, którego koszt wyceniony na 12 mln zł, z czego 8 mln zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Radny Ryś chciał też zgłosić propozycje zmian w budżecie.

– Rok temu zrobiliście to samo. Potem nic nie można było zmienić – mówił P. Ryś.

Z uwagami radnego nie zgodził się przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Dyszczyński.

– Budżet przedstawia wójt, nie pan. Jest pan przewodniczącym komisji budżetowej. Czemu nie miał pan uwag wcześniej? Komisja budżetowa spotkała się dopiero w zeszłym tygodniu – wytykał Dyszczyński.

Radny szybko się odciął.

– Zarzuca mi pan, że nie zrobiłem komisji, ale ja nie miałem budżetu. Wersję, którą dziś omawiamy, otrzymałem w wigilię. To kiedy miałem zrobić posiedzenie? – dopytywał P. Ryś.

Kornelia Ostrycharz zaproponowała, że radni zrezygnowali z podwyżki dla siebie, a pieniądze na ten cel przeznaczyli na Ochotnicze Straże Pożarne. Jednak tylko ona zagłosowała za tą propozycją, od głosu wstrzymał się Piotr Haracz. Reszta radnych pomysł odrzuciła.

Finalnie radni przegłosowali budżet. Przeciw byli: P. Ryś, K. Ostrycharz i P. Haracz. Za budżetem zagłosowali: A. Dyszczyński, Halina Górecka, Władysław Kazimierczak, Justyna Krawiec i Dariusz Ujdak. Od głosu wstrzymali się: Jan Gacki i Zbigniew Kubiak. W sesji nie wzięli udziału: Łukasz Chudzik, Grzegorz Sielecki, Małgorzata Pryk, Tomasz Plichta i Elżbieta Pachulska.

Co w budżecie?

Budżet gminy Trzebiel na 2022 rok zaplanowano na 35 mln 114 tys. zł. Wydatki bieżące to ponad 26 mln zł, zaś na inwestycje przewidziano 9 mln 73 tys. zł. Wśród zaplanowanych na 2022 rok inwestycji znalazły się: dokończenie budowy wodociągu w Przewoźnikach za 400 tys. zł, dokończenie budowy kanalizacji w Nowych Czaplach i Bronowicach za 3 mln 572 tys. zł, dokumentacja projektowa na budowę garażu w OSP Żarki Wielkie za 20 tys. zł, adaptacja poddasza w przedszkolu w Nowych Czaplach za 38 tys. 200 zł, montaż lampy solarnej w Wierzbięcinie za 10 tys. zł, dalszy remont świetlicy w Niwicy za 935 tys. 800 zł. Na modernizację balkonu w świetlicy w Dębince zaplanowano 20 tys. zł. W budżecie znalazło się też 300 tys. na wydatki z funduszu sołeckiego i 62 tys. 500 zł na remont szkoły w Trzebielu. Najważniejszą inwestycją w tegorocznym budżecie jest budowa przedszkola, na potrzeby której wkład własny wyniósł 3 mln 620 tys. zł.

Kosztowna administracja

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w nadchodzącym roku zaplanowano 2 mln 539 tys. zł, z czego 2 mln 153 tys. zł to wynagrodzenia pracowników, a 386 tys. zł pójdzie na rachunki. Aż 134 tys. zł pochłoną diety radnych, a 10 tys. zł będą kosztować materiały biurowe dla obsługi Rady Gminy.

15 mln na oświatę

W 2022 roku na szkoły i przedszkola przewidziano 15 mln 262 tys. zł, z czego 5 mln 994 tys. zł – na wynagrodzenia pracowników. Szkoła Podstawowa w Trzebielu dostanie najwięcej, bo 3 mln 651 tys. zł. Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach będzie pracować na budżecie wynoszącym 2 mln zł. Podstawówka z Niwicy dostanie 1 mln 699 tys. zł, a w Żarkach Wielkich – 1 mln 582 tys. zł. Budżet przedszkola w Trzebielu wyniesie 2 mln 221 tys. zł.

Napisz komentarz »