REKLAMA

Samorząd

Zadbali o siebie

Opublikowano 30 grudnia 2021, autor: jb

Diety wyższe o 400 zł otrzymają od stycznia wszyscy radni z gminy Niegosławice.

Radni z Niegosławic nie odpuścili sobie podwyżek swoich diet. Jeszcze w ubiegłym roku radny Sebastian Chachuła kilka razy składał wniosek, by diety obniżyć. Nie udało mu się to.

Za to teraz, tuż przed końcem roku, radni dołączyli do grona tych, którzy przyznali sobie podwyżki.

Diety radnych z Niegosławic nie są zależne od rządowych ustaw ani przeliczników. Mają je przyznane ryczałtem, za każdy miesiąc, więc to nie jest tak, że stawki podnieść musieli. Do tej pory szeregowy radny otrzymywał 800 zł miesięcznie, przewodniczący Rady Gminy – 1 tys. 300 zł, jego zastępcy – 900 zł.

Na wspólnym posiedzeniu komisji radnych przed sesją złożono wniosek, by diety podnieść każdemu o 400 zł.

Zatem od stycznia, szeregowy radny otrzyma 1 tys. 200 zł, przewodniczący komisji stałych i doraźnych – po 1 tys. 250 zł, zastępcy przewodniczącego Rady Gminy, Małgorzata Jarosz i Anna Borzuchowska – po 1 tys. 300 zł, a przewodniczący Arkadiusz Szlachetko – 1 tys. 700 zł.

O wycofanie tej uchwały z obrad starał się radny Przemysław Zgrzebski.

– Na początku obrad złożyłem taki wniosek formalny, nie uzasadniałem go nawet, tylko poddaliśmy go pod głosowanie, ale nie uzyskałem poparcia – mówi P. Zgrzebski. – Podczas dyskusji wskazywałem na to, że samorządy w kolejnym roku będą w trudnej sytuacji. Będziemy mieli mniejszą subwencję oświatową i mniejsze wpływy z podatków. Moim zdaniem ta podwyżka jest nieadekwatna do niczego w gminie – tłumaczy „Regionalnej” P. Zgrzebski. – W dodatku zbiega się w czasie z podwyżkami podatków i opłat. Ja prosiłem, by tę uchwałę przekazać do rozpatrzenia komisji finansów, żeby ona oceniła zasadność i czy dobrym pomysłem byłoby wskazać konkretny termin jej obowiązywania od następnej kadencji. Moglibyśmy powiedzieć wtedy, że podniesiemy diety kolejnej kadencji, a nie sami sobie. Takie podejście byłoby w porządku – tłumaczy.

Uchwała jednak była głosowana. Przeciwny jej wprowadzeniu był tylko P. Zgrzebski. Od głosu wstrzymali się Bożena Jędrzejek, Joanna Piechocka-Miś, Marek Poźniak i A. Szlachetko. Nieobecny był S. Chachuła.

Napisz komentarz »