REKLAMA

Gospodarka, Samorząd

W Przewozie na bogato

Opublikowano 30 grudnia 2021, autor: bj

Przedszkole, kanalizację i drogi planują budować w nadchodzącym roku w gminie Przewóz. Sporo kasy pójdzie jednak na „przejedzenie”.

Nieco ponad 26 mln 900 tys. zł dochodów będzie miała w nadchodzącym roku gmina Przewóz. Wydatki będą o półtora miliona większe, bo wyniosą prawie 27 mln 410 tys. zł.

Lwia część budżetu idzie „na przejedzenie”, czyli wydatki bieżące (16 mln 405 tys. zł). W tej puli prym wiodą wynagrodzenia i składki od nich. Pójdzie na to niemal 8 mln 200 tys. zł.

Grubą kasę pochłonie oświata – ponad 11 mln 700 tys. zł, ale w tej puli jest duża kwota na budowę przedszkola (6 mln zł). Wydatki bieżące na Szkołę Podstawową w Przewozie wynoszą prawie 4 mln zł. Do tego dochodzą przedszkola i oddziały przedszkolne, dowożenie dzieci do szkół czy stołówki.

Pomoc społeczna to 700 tys. zł. Ponad jedna trzecia tej kwoty to koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, reszta pójdzie na zasiłki i domy pomocy społecznej.

Na inwestycje zaplanowano 11 mln zł.

– Droga na ul. Kolejowej prowadzić będzie do nowych działek. Na razie robimy projekt dokumentacji, umowa zostanie podpisana do końca marca. Remont placu apelowego zrobimy w 2022 roku, bo się nie udało w tym. Budowa przedszkola jest niezbędna, bo nie mamy dosłownie gdzie dzieci umieścić, tu dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 mln 100 tys. zł. Przetarg będzie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja – wylicza wójt Mariusz Strojny.

INWESTYCJE ZAPLANOWANE NA 2022 ROK
Budowa nowych punktów świetlnych oraz poprawa efektywności oświetlenia – 438 tys. zł

Agregat do stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Łużyckiej – 30 tys. zł

Dokumentacja na sieć wodociągową przy ul. Kolejowej w Przewozie – 30 tys. zł

Budowa dróg asfaltowych – 1 mln 890 tys. (w tym koło bloku w Lipnej za 40 tys. zł, do remizy w Lipnej 1 mln zł, kolejna droga w Lipnej wraz z wymianą sieci wodociągowej za 850 tys. zł)

Budowa alejek na cmentarzach – 100 tys. zł

Dotacja na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 tys. zł.

Zagospodarowanie placu w centrum Przewozu – 70 tys. zł.

Przebudowa placu apelowego – 130 tys. zł

Budowa budynku Gminnego Przedszkola – 6 mln zł

Budowa kanalizacji w Przewozie – 2 mln 492 tys.632 zł

Dokumentacja kanalizacji w Piotrowie – 20 tys. zł

Ogrodzenie terenu przy placu targowym – 50 tys. zł

Projekt sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego – 17 tys. zł

Budowa świetlicy w Dąbrowie Łużyckiej- dokumentacja – 40 tys. zł

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Przewozie – 30 tys. zł

Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Potoku i Przewozie – 100 tys. zł

Napisz komentarz »