REKLAMA

Gospodarka, Samorząd

Skromnie na inwestycje

Opublikowano 23 grudnia 2021, autor: jb

Dokończenie budowy przedszkola przy ul. Żeromskiego w Małomicach jest jedyną pewną inwestycją na kolejny rok. Pozostałe uzależnione są od tego, czy gmina otrzyma dofinansowanie.

W Małomicach radni zatwierdzili już budżet na 2022 rok.

-To na pewno nie jest budżet marzeń, bo każdy z nas radnych składał swoje wnioski do budżetu, których nie da się zrealizować. Liczymy, że pojawią się te dodatkowe pieniądze, które na to pozwolą – mówi radny Sebastian Lisowski.

Dochody budżetu wyniosą 25 mln 645 tys. 582,29 zł, a wydatki sięgną 28 mln 607 tys. 531,89 zł. Deficyt planowany jest na poziomie 2 mln 961 tys. 959,60 zł. Na jego pokrycie planowany jest kredyt rzędu 2,5 mln zł, reszta pieniędzy ma pochodzić z wolnych środków gminy.

Na inwestycje planowane jest łącznie 4 mln 255 tys. 171 zł.

– Pewna jest budowa przedszkola. To na nią na kolejny rok planowana jest wypłata transzy kredytu 2,5 mln zł. Pozostałych środków na inwestycje mamy około 900 tys. zł i wszystko to, co planujemy uzależnione jest od tego, czy dostaniemy różne dofinansowanie – mówi burmistrz Małgorzata Sendecka.

W projekcie budżetu przewidziano 1 mln 101 tys. 275 zł na przebudowę dróg, w tym m.in. ul. Kościuszki, Chrobrego, Pruszkowską, Lipową wraz z drogą w kierunku Żelisławia. Za 257 tys. 153 zł gmina odkupi wybudowany wodociąg przez prywatnego inwestora. 218 tys. zł planowany jest jako wkład własny do utworzenia w mieście żłobka.

– Na żłobek (który miałby powstać w budynku obecnego przedszkola przy ul. Chrobrego) staramy się o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+”. Jeżeli otrzymamy środki dla gmin, w których działały PGR-y, to chcielibyśmy z nich 650 tys. zł przeznaczyć na remizę strażacką w Lubiechowie. Z tej samej puli planujemy 750 tys. zł na modernizację budynku ośrodka zdrowia i poszerzenie jego usług o funkcje społeczne (miejsca przyjęć asystenta rodziny, opiekunek i Centrum Integracji Społecznej). Nie wiemy też, czy tym razem otrzymamy pieniądze w ramach Polskiego Ładu (w poprzednim rozdaniu Małomice jako jedyne w województwie nie otrzymały żadnych pieniędzy). Trzymamy jeszcze też 500 tys. zł nagrody za akcję szczepień – mówi „Regionalnej” M. Sendecka.

 Jeżeli wystraczy

-Wiadomo, że większość planowanych wydatków pochłonie budowa przedszkola. Ja zgłaszałam jednak kilka drobnych propozycji do budżetu, jak chociażby wyświetlacza prędkości do ustawienia na ul. Jana Pawła II. Sprawdziłem, że jest to koszt rzędu 15 tys. zł, a wart poprawy bezpieczeństwa – mówił radny Jacek Polak.

-Nie jest to wydatek inwestycyjny, dlatego nie ma go w tym dziale budżetu. Musielibyśmy na to szukać środków w ramach utrzymania dróg. Ale na dziś nie jestem w stanie powiedzieć, czy takie środki znajdziemy – przyznała burmistrz.

W głosowaniu radnych budżet przyjęto większością 12 głosów. Od głosu wstrzymał się J. Polak, a radni Paweł Gorzków i Józef Karpiński byli nieobecni.

Wydatki gminy wniosą 28 mln 607 tys. 531,89 zł, które pójdą na:

-Oświata: 9 mln 893 tys. 923 zł;
-Świadczenia rodzicielskie i 500+: 6 mln 602 tys. 781 zł;
-Administracja publiczna: 3 mln 100 tys. 566,20 zł (w tym 1 mln 798 tys. 676 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i 299 tys. 400 zł na utrzymanie rady Gminy);
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 mln 690 tys. 764 zł;
-Pomoc społeczna: 2 mln 546 tys. 456 zł
-Transport i łączność: 1 mln 244 tys. 275 zł;
-Kultura: 1 mln 110 tys. 411 zł;
-Kultura fizyczna: 219 tys. zł

Napisz komentarz »