REKLAMA

Komunikacja

Będzie gładka jak stół

Opublikowano 03 grudnia 2021, autor: bj

Łopatę wbić mają za dwa lata, ale już ruszyły urzędnicze procedury przy przebudowie drogi Żary – Lipinki Łużyckie.

Zmodernizowany będzie 9-kilometrowy odcinek „krajówki” z Żar do Lipinek Łużyckich. Ma się pojawić tutaj ścieżka pieszo-rowerowa, chodniki w terenie zabudowanym, przejścia dla pieszych i rondo na skrzyżowaniu z ul. Główną w Lipinkach Łużyckich.

– Jezdnia zyska szerokość 8 metrów, zostanie podniesiony standard poprzez doprowadzenie do nośności 11,5 tony na oś – tłumaczy Anna Jakubowska, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Teraz do wydania decyzji środowiskowej w związku z modernizacją drogi przymierza się Urząd Gminy w Żarach. Wcześniej podobne procedury odbyły się w Lipinkach Łużyckich. GDDKiA już uzyskała pozytywną opinię Starostwa Powiatowego w Żarach, bo droga krajowa łączy się z powiatowymi.

Co ważne dla mieszkańców, została przeprowadzona analiza akustyczna. Na niektórych odcinkach są przekroczenia norm, ale inwestor nie stawia na montaż ekranów akustycznych, tylko na wykorzystanie takiej nawierzchni drogi, która powoduje mniejszy hałas. 

– Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest na przełomie 2022 i 2023 r.-kończy A. Jakubowska. 

Z dokumentem do poniedziałku, 6.12., mogą się zapoznać mieszkańcy. Jest ona dostępna w Urzędzie Gminy w Żarach w pokoju 207 w godz. 7-15.

Napisz komentarz »