REKLAMA

Samorząd

Milion na pensje w hospicjum

Opublikowano 03 grudnia 2021, autor: nk

1 mln 150 tys. zł na pensje wydał żarski oddział Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem żarskiego hospicjum i Domu Samotnej Matki.

Łączne dochody towarzystwa to 2 mln 250 tys. zł, a koszty to 2 mln 40 tys. zł. Towarzystwo już kolejny rok miało zysk z działalności. W 2020 roku zarobiło na działalności i ofiarności innych 221 tys. zł, a rok wcześniej 416 tys. zł.

Prezes z pensją

Prezesem żarskiego koła TP im. św. Brata Alberta jest Stefan Łyskawa, który jest także szefem hospicjum z pensją 8 tys. zł miesięcznie. Wiceprezesem jest Waldemar Lis, sekretarzem Małgorzata Merk, skarbnikiem Marcin Grubizna, a członkiem zarządu Stanisław Decker. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Kamila Graf, Leszek Karaś i Agnieszka Fetzka.

Kasa na hospicjum

W 2020 roku z hospicjum skorzystało 128 pacjentów. W żarskiej placówce jest 15 łóżek, ale średnio w czwartym kwartale ubiegłego roku przebywało tam 7 pacjentów. Z NFZ Towarzystwo na działalność hospicjum otrzymało 1 mln 400 tys. zł. Dołożyły się również samorządy. Żary dały 50 tys. zł, Żagań 20 tys. zł, powiat żagański 5 tys. zł. Z kurii na rzecz hospicjum przekazano 15 tys. zł. W ramach akcji pola nadziei rozprowadzono 12 tys. cebulek żonkili, a przychód z akcji wyniósł 30 tys. zł. Darowizny od osób prywatnych i firm wyniosły 110 tys. zł.

Kasa na pensje

Na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (m.in. pensja prezesa) wydano 350 tys. zł. Premie i nagrody to kolejne 28 tys. zł. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych 715 tys. zł. Tymczasem wydatki na leki to 32 tys. 500 zł, a na środki żywności 7 tys. zł. Opał na ogrzanie hospicjum kosztował 19 tys. zł, a energia 9 tys. zł. Wydano również 2 tys. zł na wodę

Napisz komentarz »