REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Walczą o obniżkę cen

Opublikowano 19 listopada 2021, autor: nk

Żarscy zarządcy wspólnot, w których są kotłownie gazowe, walczą o obniżkę opłat za paliwo gazowe. W październiku PGNiG podniosło im ceny gazu o 120 proc.

Przeciętny mieszkaniec żarskiej wspólnoty mieszkaniowej, w której są kotłownie gazowe, płaci teraz więcej o 150 – 300 zł miesięcznie czynszu. Jest to związane z ogromnymi podwyżkami cen gazu dla wspólnot mieszkaniowych.

– W przypadku klientów biznesowych, a taki rodzaj klienta reprezentują także wspólnoty mieszkaniowe, w szczególności te, które oświadczają, że wykorzystują paliwo gazowe dla celów innych niż potrzeby obsługi gospodarstw domowych, czyli zaopatrują w gaz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w lokalach należących do wspólnoty, np. piekarnie, zakład fryzjerski, szewski, sklep spożywczy, gabinet kosmetyczny, itp., cen nie kształtują taryfy zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ale cennik, który tworzony jest w oparciu o aktualne notowania cen paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii – tłumaczy Rafał Pazura, rzecznik prasowy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Do takich odbiorców zostały zaliczone również żarskie wspólnoty, dlatego ceny za ogrzewanie tak bardzo wzrosły, a tym samym i czynsz.

Bez działalności gospodarczej

Jest jednak światełko w tunelu i nadzieja, że ceny zostaną obniżone.

– Prowadziliśmy szereg rozmów z oddziałami PGNiG we Wrocławiu i Gorzowie Wlkp., z których wynika, że możemy ubiegać się o obniżenie taryfy w związku z tym, że w naszych wspólnotach nie ma lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza – mówi Jerzy Candekidis, żarski zarządca.

Zarządcy przygotowali wraz z prawnikami pisma, które zostały wysłane do centrali PGNiG w Warszawie, w których oświadczają, że gaz ze wspólnotowych  kotłowni jest wykorzystywany tylko na potrzeby mieszkańców, a nie lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Liczą że zostaną potraktowani jak odbiorcy indywidualni, których ceny reguluje prezes URE.

– Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to obecna cena paliwa gazowego wzrosła o ok. 21,8 proc. w stosunku do ceny paliwa gazowego obowiązującej na koniec roku poprzedniego – dodaje R. Pazura.

Jest więc o co walczyć, bo podwyżki dla firm są o 100 proc. wyższe niż dla odbiorców indywidualnych. Różnice będą utrzymywały się do 2024 roku, bo wtedy nastąpi uwolnienie cen gazu również dla odbiorców indywidualnych.

Napisz komentarz »