REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Zatrzymajmy wodę dla lasu

Opublikowano 19 listopada 2021, autor: Michalina Kozarowicz

Nadleśnictwo Nowa Sól bierze udział w projekcie mającym na celu zatrzymanie w lesie wody, poprzez budowę systemu zbiorników retencyjnych.

Zadanie ma ogromną wartość przyrodniczą i ekologiczną. Woda pomoże nie tylko roślinom i zwierzętom, ale także przyczyni się do rozwoju turystyki.

– W ramach programu małej retencji nizinnej, na terenie naszego nadleśnictwa powstają zbiorniki retencyjne – mówi Artur Tararuj, nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól. – Kilka lat temu poprosiłem pracowników o inwentaryzację wszystkich obiektów gromadzących wodę, jakie funkcjonowały na tym terenie. Okazało się, że jest naprawdę sporo takich obiektów, które jednak teraz już nie zatrzymują wody, bo czas sprawił, że urządzenia, które pomagały ją piętrzyć, już się wysłużyły. Te obiekty były niejednokrotnie zarośnięte drzewostanem liczącym kilkanaście lat. Postanowiliśmy, że ich przywrócenie będzie naszym zadaniem na najbliższe lata. Chcieliśmy gromadzić dla lasu zarówno wody opadowe, jak i te gruntowe, które w sposób naturalny przez upływ czasu i zniszczenie tych obiektów, zwyczajnie były gubione – mówi A. Tararuj.

Problemy lasu

Ocieplenie klimatu i odpływ wody z lasu to nie tylko problem Nadleśnictwa Nowa Sól, ale całej populacji.

– Musimy zrobić wszystko, by tej wody opadowej w terenie zostało jak najwięcej. Żeby nie spływała i nie uciekała do mórz i oceanów, tylko działała dla dobra lasu i nas – podkreśla A. Tararuj.

Obserwowane od wielu lat zmiany klimatyczne oraz nakładająca się na te zjawiska presja antropogeniczna doprowadzają do zmian w otaczającym nas środowisku.

– Ma to niebagatelny wpływ nie tylko na hydrologię w naszym najbliższym sąsiedztwie, ale i na całe regiony – mówi Rafał Nowak z Nadleśnictwa Nowa Sól.

Skutki takich zjawisk są widoczne szczególnie w zakresie zmian dotyczących wód. Zwiększające się średnie temperatury, nazywane w literaturze fachowej „ociepleniem klimatu” oraz zmiany w przychodzie wody z opadów atmosferycznych doprowadzają do wysychania oczek wodnych, bagien, torfowisk, nierzadko znikają nawet całe jeziora. Obniża się także poziom wód gruntowych, a zakłóceniu ulega cała gospodarka wodna.

– Retencjonowanie wody jest istotnym działaniem dla otaczającej nas przyrody. Może zachodzić w sposób naturalny, poprzez gromadzenie w obniżeniach terenu, tworząc mokradła, bagna i rozlewiska. Woda jest także magazynowana w glebie, pokrywie śnieżnej, jak i tkankach roślinnych – wyjaśnia R. Nowak.

Człowiek również może przyczynić się do gromadzenia wody, poprzez budowę różnego rodzaju urządzeń. Są nimi np. proste progi, zastawki, groble piętrzące i spowalniające odpływ wody, a także skomplikowane układy zbiorników wyposażone w mnichy z regulowanym systemem piętrzenia wody.

Odbudowa lasu

Od lat 80. XX wieku, świat nauki zwraca uwagę na coraz liczniejsze występowanie zjawisk przyrodniczych, świadczących o zmianach w kierunku ocieplenia klimatu. Ich efektem są wysokie temperatury, ograniczenie opadów, zmniejszenie się grubości i czasu zalegania pokrywy śnieżnej, wydłużenie czasu wegetacji roślin oraz występowanie susz.

– To główne przyczyny zmniejszania się ilości retencjonowanych w sposób naturalny wód. Zanikanie ich wpływa nie tylko na zaburzenie bilansu wodnego, ale wprowadza także roślinność w stres abiotyczny, negatywnie oddziałuje również na zwierzęta, które tracą dostęp do wody pitnej. Odtworzenie zbiorników małej retencji jest próbą odwrócenia tych trendów – wyjaśnia R. Nowak.

Lasy Państwowe przystąpiły do projektu pt. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Inicjatywa ma na celu zwiększenie odporności związanej z występowaniem zmian klimatycznych. W ramach projektu dokonywana jest budowa, przebudowa i poprawa funkcjonowania zbiorników małej retencji oraz urządzeń piętrzących wkomponowanych w warunki siedliskowe lasu. Wartość projektu w sakli całej Polski wynosi 234 mln 670 tys. zł, jest on dofinansowany z funduszy europejskich. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze do projektu przystąpiło 7 Nadleśnictw. Wartość projektu w nadleśnictwie Nowa Sól wynosi ponad 5 mln zł.

Napisz komentarz »