REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Skąd płyną ścieki?

Opublikowano 12 listopada 2021, autor: nk

Ślady zrzutu ścieków z kanału na działce sąsiadującej ze Swiss Krono ujawnili kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

WIOŚ zareagował na alarm żarskich ekologów z fundacji EkoLubusz, którzy zawiadomili o zanieczyszczeniu rzeki Lubszy i Sienicy w okolicy Lipinek Łużyckich.

– W związku z powtarzającymi się informacjami o zanieczyszczeniu rzeki Sienicy oraz Lubszy ściekami odprowadzanymi rowem Si-6, w dniu 26.10 dokonano jego oględzin. Stwierdzono obecność niezidentyfikowanego wylotu ścieków. W dniu oględzin wylot był suchy. Widoczne były ślady odprowadzania ścieków lub wód opadowych – poinformował fundację WIOŚ.

W sąsiedztwie

Działka, na której ustalono wylot ścieków, znajduje się w bliskim sąsiedztwie zakładu Swiss Krono w Żarach.

WIOŚ wystąpił do Wód Polskich z zapytaniem, czy dla odkrytego wylotu ścieków wydano pozwolenie na odprowadzanie ścieków. W przypadku, gdyby takiego pozwolenia nie było, sprawa ma trafić do kontrolerów z Regionalnej Dyrekcji Wód Polskich.

Napisz komentarz »