REKLAMA

Sport

Dwie twarze żarskiej piłki. Obie na minusie

Opublikowano 05 listopada 2021, autor: nk

Żarska piłka Unią i Promieniem stoi. Ujawniamy, jak wyglądają finanse żarskich klubów, kto w nich rządzi, jakie dostają dotacje i ile dokładają sponsorzy.

Dwa kluby, jedno miasto. Oba mają wiernych, choć niezbyt licznych kibiców, którzy od lat je wspierają. Jak sobie radzą sportowo, to każdy łatwo może sprawdzić, ale jak wyglądają ich finanse, to nie jest już powszechna wiedza.

Unia Żary Kunice, to klub, którego pierwszy zespól występuje w klasie Okręgowej, druga drużyna Unii gra w klasie B. Klub prowadzi również szkolenie dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych.

Oni rządzą

W zarządzie Unii są: Piotr Ciechanowicz, prezes, Rafał Ciesielski, wiceprezes, Dariusz Sobala, sekretarz, Robert Grzywacz, członek zarządu i Ryszard Witrykus, skarbnik. Komisję rewizyjną tworzą: Waldemar Jung, Antoni Kobel i Mirosław Szymeczko.

W 2020 roku koszty działalności klubu wyniosły 114 tys zł, z tego na wynagrodzenia wydano 45 tys. zł. W klubie 3 osoby miały podpisane umowy cywilno-prawne. Najwyższe miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 tys. 300 zł.

Na transport i stroje

Ponad 6 tys.700 zł Unia wydała na zakup sprzętu piłkarskiego, w tym m.in stroje, buty, getry, piłki. Na organizację imprez i turniejów dla dzieci poszło 4 tys. 600 zł, a koszty wyjazdów na mecze to 24 tys zł.

W 2020 roku przychody Unii wyniosły 109 tys. zł, w tym  dotacja z Urzędu Miasta w Żarach  70 tys. zł. Kolejne 30 tys. zł to darowizny, a 5 tys. zł to składki członkowskie. Ponad 1 tys. zł stanowiły wpływy z 1 %, a pozostałe blisko 3 tys zł z innych źródeł.

Większy, ale ze stratami

W Promieniu są dwie drużyny seniorskie, męska, grającą w IV lidze i żeńska grającą w III lidze. W klubie główny nacisk kładzie się na kształcenie dzieci i młodzieży. W 2020 roku powołano do życia Akademię Piłkarską, która w tym roku połączyła się Uczniowskim Klubem Sportowym Promień. Docelowo w Akademii ma trenować około 200 młodych zawodników.

Z dotacji i od sponsorów

Przychody Promienia w 2020 roku wyniosły 315 tys. zł, z tego 168 tys. zł to dotacja z Urzędu Miasta Żary, a 10 tys. zł to dotacja z Ministerstwa Sportu. Darowizny, które wpłynęły na konto Promienia wyniosły 46 tys. zł i były o 16 tys. większe od tych, które wpłynęły na konto Unii. Dodatkowo Promień miał 59 tys. zł wpływów ze sponsoringu i reklam. Składki członkowskie zasiliły klub w kwocie 28 tys. zł.

Na pensje i paliwo

Koszty Promienia to 329 tys. zł. Z tego  185 tys. zł to wynagrodzenia. Trenerzy w klubie zarobili 91 tys. zł. Wynagrodzenie sędziów wyniosło 16 tys. 500 zł. Obsługa sekretariatu kosztowała 6 tys. 500 zł, a ekwiwalent za pranie odzieży treningowej i wyżywienie 67 tys. 500 zł. Na zakup sprzętu piłkarskiego wydano 40 tys. zł. Wynagrodzenie obsługi porządkowej i kasy to 6 tys. zł. Natomiast wpływy z biletów to 4 tys. zł.

Zakup paliwa na mecze, treningi, wyjazdy kosztował 19 tys. zł, dodatkowo wynajęcie transportu kolejne 22 tys. zł. Promień płacił również za usługi księgowe 13 tys. zł oraz za wynajęcie mieszkania przy ul. Kaszubskiej 7 tys. zł.

Promień rok zakończył stratą 15 tys. zł, a zobowiązania krótkoterminowe klubu wyniosły 101 tys. zł.

Prezesem Promienia jest Jerzy Styś, a wiceprezesem Jakub Kaczmarek. W zarządzie są również Henryk Krzemiński, sekretarz i Dorota Jurkiewicz, członek zarządu. W komisji rewizyjnej klubu są Tadeusz Ardelli, Marcin Sobczak i Michał Baranowski.

klub przychody w 2020 r. wydatki w 2020 r. dotacje darowizny wynagrodzenia strata za 2020 r. zobowiązania krótkoterminowe fundusz własny klubu
Promień Żary 315 tys. zł 329 tys. zł 178 tys. zł 46 tys. zł 185 tys. zł 15 tys. zł 101 tys. zł – 87 tys. zł
Unia Żary Kunice 109 tys. zł 114 tys. zł 70 tys. zł 30 tys. zł 45 tys. zł 5 tys. zł 2 tys. zł – 2 tys. zł

Napisz komentarz »