REKLAMA

Wasze sprawy

Trucie nie jest przestępstwem

Opublikowano 05 listopada 2021, autor: Piotr Piotrowski

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie składowania niebezpiecznych substancji w Wiechlicach.

Przypomnijmy, niebezpieczne odpady chemiczne w kadziach i beczkach na terenie firmy Formid stoją w podszprotawskich Wiechlicach od trzech lat. O sprawie pisaliśmy w artykule pt. „Ekologiczna bomba”. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska stwierdziła obecność wielu substancji, w tym bardzo niebezpiecznego kwasu siarkowego. Gdy doszło do wycieku substancji do gruntu i okazało się, że właściciel nie miał wymaganych zezwoleń, otrzymał karę grzywny. Obiecał zrekultywować i oczyścić skażony kawałek ziemi, gdzie nastąpił wyciek substancji.

Mimo podpisania umowy z gminą na sukcesywny wywóz  i utylizację chemikaliów, nie realizował harmonogramu. W tej sytuacji burmistrz Mirosław Gąsik zawiadomił żagańską Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa. Ta po miesiącu umorzyła postępowanie, nie doszukując się winy ze strony właściciela.

– Jak się okazuje, trucie mieszkańców nie jest przestępstwem! – denerwował się na piątkowej sesji Rady Miasta (29.10.) burmistrz Mirosław Gąsik. – Złożyliśmy zażalenie na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa. Poprosiliśmy również Straż Pożarną o ponowną kontrolę składowiska, ale odmówiła, bo nie ma kontaktu z właścicielem. Te wszystkie odpady grożą samozapłonem. To jest duża ilość chemikaliów. Oby czarny scenariusz się nie sprawdził i gmina nie musiała usuwać odpadów na własny koszt.

Napisz komentarz »