REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Francuzi sprzedali Śnieżkę

Opublikowano 05 listopada 2021, autor: Piotr Piotrowski

Szprotawska „Śnieżka”, czyli wysypisko odpadów niebezpiecznych i komunalnych w Kartowicach, ma nowego właściciela. Francuska spółka SUEZ odsprzedała je firmie z niemieckim kapitałem – PreZero.

Przypomnijmy, składowisko odpadów w podszprotawskich Kartowicach zamknięto dwa lata temu, przysypując górę groźnych dla środowiska chemikaliów piaskiem i siejąc trawę. Ogromna hałda chemii będzie monitorowana jeszcze przez najbliższych 28 lat. Niedawno spółka SUEZ odsprzedała składowisko firmie PreZero Service Zachód z Kiełcza, firmie z niemieckim kapitałem. 

Co to oznacza dla mieszkańców gminy? Burmistrz Mirosław Gąsik zapewnia, że nowy właściciel jest zobowiązany do dalszego monitorowania nieczynnego wysypiska odpadów niebezpiecznych.

W Kartowicach ciągle działa składowisko odpadów komunalnych, z którego korzysta również gmina Szprotawa.

– Francuzi sprzedali wysypisko Niemcom. W ubiegłym roku dwukrotnie podwyższali nam cenę za odbiór naszych odpadów komunalnych. Podczas spotkania z nowym właścicielem otrzymałem zapewnienie, że ceny nie zostaną podniesione w przyszłym roku – zaznaczył Gąsik. – Padła też deklaracja, że aby zmniejszyć uciążliwość związaną z sortowaniem odpadów, nowy właściciel umieści sortownię pod dachem, w hali, aby cały proces odbywał się w hermetycznym trybie.

W prokuraturze ciągle trwa postępowanie w sprawie samowoli budowlanej, jakiej miał się dopuścić właściciel składowiska, podwyższając jego rzędne. Przypomnijmy – 17 lat temu wojewoda wydał dla składowiska pozwolenie na kwatery o wysokości pomiędzy 6,7 m a 7 m. Składowano na nim 26 rodzajów odpadów. W kolejnych latach kwatery zwiększono do wysokości ponad 30 metrów, a ilość rodzajów odpadów – do około pół tysiąca. O uznanie wysypiska samowolą budowlaną i wywiezienie niebezpiecznych chemikaliów walczył Henryk Ostrowski, szprotawski społecznik i były poseł. Jego samotną walkę przerwała śmierć w tym roku.

Napisz komentarz »