REKLAMA

Samorząd

Mieszkańcy zdecydowali

Opublikowano 02 listopada 2021, autor: jb

306 tys. 214,85 zł trafi do jedenastu sołectw gminy Niegosławice w ramach funduszu sołeckiego na przyszły rok.

Fundusz naliczony jest m.in. od ilości mieszkańców. Gościeszowice mają do wydania 46 tys. 714 zł, z czego 10 tys. zł na meliorację, 7 tys. zł na zakup i zasadzenie krzewów na cmentarzu. Do Przysiółka Międzylesie trafi 5 tys. zł m.in. na zakup sprzętu do utrzymania czystości. Kolejne 5 tys. zł pochłonie paliwo, naprawa i konserwacja kosiarek. Uruchomienie skrzynek z prądem na boisku oszacowano na 5 tys. zł, a 4  tys. zł przewidziano na utrzymanie czystości. Z kolei 3 tys. zł sołectwo dołoży do budowy gminnego chodnika do szkoły. Tyle samo będzie miał zespół „Gościeszanki” na promocję wsi. Sołectwo przekaże także 2 tys. zł dla OSP w Niegosławicach. 2 tys. 714,70 zł to pula przewidziana na imprezy integracyjne.

– Mamy już zakończone odwodnienie cmentarza, w przyszłym roku chcemy zweryfikować przejazdy na drogach i polach, wymagają oczyszczenia, poszerzenia, żeby wiedzieć, gdzie będzie potrzebny drenaż. A prąd jest potrzebny na boisku, bo od kiedy jest wiata, jest tam coraz więcej imprez – mówi sołtys Krystyna Stachów.

Tyle samo jest do wydania w Niegosławicach (46 tys. 714 zł). Zdecydowano, że 15 tys. zł trafi do miejscowej OSP. Za 10 tys. zł doposażona zostanie kuchnia w świetlicy, tyle samo ma kosztować zakup podestów scenicznych, 2 tys. zł – zakup ogrodzenia koło krzyża, 2 tys. zł – zakup lamp solarnych, a 1 tys. zł pójdzie na siłownię. Paliwo i naprawy kosiarek pochłoną 3 tys. zł. Na zakup sprzętu muzycznego przewidziano 1 tys. zł. Na integrację mieszkańców zostało 2 tys. 714 zł.

Marzenia a rzeczywistość

Pula dla Przecławia to 38 tys. 586. Na progi zwalniające i lustra drogowe przewidziano 12 tys. zł, z kolei 7 tys. 80,34 zł – na zakup bramy na cmentarz, a 8 tys. zł – na renowację świetlicy. Zakup farb i koszy na śmieci przy przystanku pochłonie 1 tys. 500 zł, imprezy integracyjne – 3 tys. zł, a 2 tys. 500 zł pójdzie na promocję wsi. Po tysiąc złotych przewidziano na zakup kamper i renowację placu zabaw. Paliwo i eksploatacja kosiarki pochłoną także 1 tys. zł. Na zakup tabliczek informacyjnych i słupków zarezerwowano 1 tys. 500 zł.

Zimna Brzeźnica może wydać 27 tys. 701 zł, z czego 18 tys. 600 zł pójdzie na doposażenie placu zabaw, 3 tys. zł – na doposażenie świetlicy, 2 tys. 701,82 zł otrzyma miejscowa OSP, a 2 tys. 700 zł to pula na integrację mieszkańców. Koszt paliwa i utrzymania kosy spalinowej to 700 zł.

– Plac zabaw ma już ponad 10 lat i marzyłby się nam nowy sprzęt, jednak w przyszłym roku chcemy doprowadzić tam prąd. W świetlicy zepsuta jest kuchenka gazowa i chłodnia. Nie dało się naprawić – mówi sołtys Krystyna Witkowska.

W Mycielinie fundusz sołecki to 27 tys. 561 zł, z czego 10 tys. zł pójdzie na zakup namiotów, ławek i stołów festynowych. 6 tys. 300 zł to koszt zakupu sprzętu i utrzymania sali wiejskiej, 5 tys. zł kosztować ma sprzęt do utrzymania zieleni, kolejny 1 tys. zł – zakup paliwa, żyłki i olejów do kosiarek. Na integrację mieszkańców zaplanowano 5 tys. zł. Zapłata za ujęcie wody we wsi wyniesie 261,67 zł.

W Nowej Jabłonie podzielono 25 tys. 225 zł. Najwięcej, bo 11 tys. 725 pochłonie doposażenie sali wiejskiej, kolejne 9 tys. zł – sprzęt wokół placu zabaw, a 3 tys. 500 zł pójdzie na imprezy integracyjne. Paliwo i konserwacja sprzętu do koszenia to wydatek rzędu 1 tys. zł.

Mniejsi mniej

Sucha Dolna ma do wydania 23 tys. zł. Za 11 tys. 670 zł doposażona będzie sala wiejska, 3 tys. 500 zł przewidziano na remont i doposażenie placu zabaw, 2 tys. 500 zł – na imprezy integracyjne, 2 tys. zł – dla OSP Suchej Dolna, a 1 tys. 500 zł pochłonie modernizacja tablic ogłoszeniowych. Po 1 tys. zł przewidziano na zakup fotopułapki oraz zakup paliwa i eksploatację kosy.

– Do świetlicy przyda nam się dosłownie wszystko, od sztućców po garnki i ławki. Fotopułapkę planujemy przy placu zabaw, bo często, niestety, jest niszczony – mówi sołtys Mariusz Szymański.

Bukowica ma do wydania 18 tys. 172 zł. Największą zaplanowaną inwestycją jest utwardzenie terenu pod wiatą, na które przeznaczono 10 tys. 72 zł. Za 2 tys. zł planowany jest zakup i montaż bramy na cmentarzu. Po 2 tys. zł sołectwo przeznaczyło na poprawę bezpieczeństwa i promocję wsi, 1 tys. 600 zł pójdzie na integrację mieszkańców, a 500 zł – na zakup paliwa do kosiarki.

Rudziny dostaną 18 tys. 31 zł. Najwięcej, bo 7 tys. 331,87 zł pójdzie na wymianę instalacji elektrycznej w sali wiejskiej, 6 tys. zł – na zagospodarowanie terenu za wiatą (m.in. przeniesienie placu zabaw), po 2 tys. zł – na integrację mieszkańców i ogrzewanie sali wiejskiej, a 700 zł – na zakup paliwa i konserwację kosiarki.

W Starej Jabłonie 16 tys. 774 zł podzielono na trzy wydatki. Za 16 tys. 774,18 zł kupione zostaną nowe sprzęty na plac zabaw, 2 tys. zł pójdzie na integrację mieszkańców, a 1 tys. zł – na konserwację i obsługę kosy.

W Krzywczycach jest do podziału 14 tys. 61,12 zł. Najwięcej, bo 10 tys. zł zaplanowano jako wkład w budowę sali wiejskiej, 2 tys. zł pójdzie na imprezę integracyjną „Grzybobranie”, 1 tys. zł sołectwo przeznaczy dla OSP w Suchej Dolnej, a 1 tys. 61 zł – na zakup paliwa do kosiarek.

Napisz komentarz »