REKLAMA

Samorząd

Na lampy, sprzęt i imprezy

Opublikowano 02 listopada 2021, autor: bj

Budżety na przyszły rok zaplanowali mieszkańcy sołectw w gminie Żary. Łącznie do podziału było prawie 800 tys. zł.

Najwięcej do podziału, bo ponad 50 tys. zł, miał Bieniów, Grabik, Mirostowice Dolne, Złotnik, Olbrachtów oraz Sieniawa Żarska. Najskromniej wygląda budżet w Rościcach, Łukawach (nieco ponad 15 tys. zł) oraz Surowej i Stawniku ( ok. 19 tys. zł).

W Biedrzychowicach Dolnych na utrzymanie czystości pójdzie 6 tys. 500 zł, na montaż dodatkowych punktów świetlnych na istniejących słupach  3 tys. 200 zł, zakup i montaż lamp solarnych 11 tys. 700 zł. Imprezy kosztować będą 3 tys. 200 zł.

Bieniów  sporo wyda na inwestycje – wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego – 20 tys. zł, zakup traktorka, kosiarki samojezdnej (15 tys. zł), budowę chodnika do szatni sportowej (3 tys. 800 zł), utrzymanie czystości 3 tys. 500 zł, a na imprezy 8 tys. zł.

W Bogumiłowie-Janikowie większość sołeckiej kasy (15 tys. zł) pójdzie na modernizację zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy wiejskiej, do tego 1 tys. zł na jej doposażenie, zakup materiałów do naprawy przystanków 1 tys. 500 zł i 3 tys. zł na zakup tłucznia na drogi gminne.

Sołectwo Drozdów-Rusocice też postawiło na świetlicę (zakup zlewu gastronomicznego, stołów nierdzewnych, szafy chłodniczej,deski) i przymierza się do zakupów za 8 tys. 700 zł. Tłuczeń pochłonie 3 tys. zł, materiały do naprawy przystanków 1 tys. 500 z, a sprzątanie 1 tys. zł. Na spotkania integracyjne mieszkańców wieś wyda niespełna 2 tys. 50 zł.

Drożków najwięcej zapłaci za wykonanie dokumentacji technicznej studni głębinowej na boisku sportowym (14 tys. zł). Utrzymaniem czystości w miejscowości, czyli koszeniem w rejonie gminnych terenów – przystanków, boiska, zatoczek zajmie się wyspecjalizowana firma, której wynagrodzenie wyniesie 10 tys. 170 zł. Na utrzymanie płyty na boisku – nawozy, środki ochrony roślin, sprzątanie i zakup koszy pójdzie 9 tys. zł. Imprezy będą raczej skromne, bo pójdzie na nie niespełna 2 tys. 800 zł.

Okrągłe 36 tys. zł Grabik wyda na wykonanie dokumentacji dróg gminnych i chodnika. Materiały do remontu placu na odpady na cmentarzu kosztować mają 1 tys. 500 zł, drugie tyle robocizna. Utrzymanie czystości w miejscowości to wydatek rzędu 4 tys. zł, a imprezy – 7 tys. 305 zł.

W Kadłubii 20 tys. zł. pójdzie na modernizację i doposażenie placu zabaw, połowa tej kwoty na modernizację dróg gminnych, na ich utwardzenie 2 tys. 500 zł tłuczniem za kolejne 2 tys. 500 zł. Utrzymanie czystości kosztować będzie prawie 2 tys 300 zł. zł.

Na drogi postawiły także Lubanice i ze swojego budżetu na wykonanie dokumentacji przeznaczyły 16 tys. zł. Utrzymanie estetyki w miejscowości łącznie kosztować będzie 4 tys. zł, modernizacja pomników (obelisków) 1 tys. 650 zł, zakup tablic kierunkowych także 1 tys. 650 zł. Doposażenie świetlicy (zakup stołu gastronomicznego, kamer, dysku, rejestratora i monitorów za 5 tys. 250 zł) i boiska (za 4 tys. 250 zł – również elementów monitoringu). Na imprezy pójdzie 6 tys. zł.

Również na doposażenie świetlicy (zakup okapu, płytek, zabezpieczeń na ściany, narożniki za niemal 12 tys. zł) postawili w Lubomyślu. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego kosztować będzie 15 tys. zł. Utrzymanie czystości to koszt 3 tys. 50 zł, a organizacji imprez 4 tys. zł.

Zakup i montaż lamp solarnych pochłonie prawie połowę funduszu sołeckiego w Łazie, czyli 15 tys. zł.  Kolejnym dużym wydatkiem będzie dokumentacja projektowa dróg gminnych za niemal 7 tys. zł. Na utrzymanie czystości 6 tys. zł., na imprezy połowa tej puli czyli 3 tys. zł. Listę zamyka doposażenie boisk sportowych przez zakup siatki na piłkochwyty za 2 tys. zł.

W Łukawach utwardzenie dróg gminnych tłuczniem kosztować będzie 4 tys. 400 zł, doposażenie placu zabaw 3 tys. 600 zł. Na uzupełnienie sprzętów na  placu zabaw i zakup ławek przeznaczyli 3 tys. 600 zł i niemal 1 tys. zł utrzymanie czystości. Na organizację imprez pójdzie okrągłe 7 tys. zł.

Więcej na zabawę i spotkania będzie w Marszowie, bo wieś wyda na ten cel 11 tys. 500 zł. Porządkowanie kosztować będzie ok. 4 tys. 650 zł, na zagospodarowania placu rekreacyjnego pójdzie prawie 17 tys. 200 zł.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego za 10 tys. zł zafunduje sobie sołectwo Miłowice. Zakup luster drogowych kosztować będzie 1 tys. 500 zł, lampy solarnej 7 tys. zł, zakupy do świetlicy- grilla i stojaka na rowery (1 tys. zł), utrzymanie czystości 2 tys. 500 zł, a na imprezy pójdzie prawie 3 tys. 500 zł. 

W Mirostowicach Dolnych największym wydatkiem będzie zakup traktorka i kosy spalinowej za 16 tys. zł, 10 tys. zł na utrzymanie czystości i kolejne 10 tys. zł na organizację imprez. Zaplanowany jest też zakup stołów piwnych do świetlicy za 5 tys. zł,  elementów drewnianych do naprawy podłogi sceny za 6 tys. zł i tłucznia za 3 tys. 500 zł.

Najpoważniejszym wydatkiem w budżecie Olbrachtowa są projekty oświetlenia parku (za 12 tys. zł)  i boiska (za 10 tys. zł) oraz zakup i montaż agregatu do chłodni w świetlicy (za 8 tys. zł). Na imprezy pójdzie 7 tys. zł, modernizacja drogi gminnej kosztować będzie o 2 tys. zł mniej (5 tys. zł). Nieco ponad 8 tys. 300 zł pójdzie na porządkowanie terenów wspólnych we wsi.

Olszyniec główny nacisk położył na oświetlenie-zakup i montaż lamp solarnych to wydatek rzędu 6 tys. 500 zł, a montaż punktów świetlnych na istniejących słupach – 6 tys. zł. Utrzymanie czystości będzie kosztować 6 tys. 500 zł, organizacja imprez nieco ponad 6 tys. 800 zł, a zakup tłucznia -1 tys. zł.

Na to samo w Rościcach (tłuczeń) wydadzą 3 tys. zł, o 1 tys. zł mniej na utrzymanie czystości. Lwią część funduszu, bo ponad 10 tys. 500 zł pochłonie inwestycja w postaci budowy placu zabaw i montaż małej architektury.

Plac zabaw w Sieniawie Żarskiej zostanie doposażony za 20 tys. zł (poza zakupem nowych elementów, zostanie wykonane ogrodzenie). Projekt budowy dróg gminnych to koszt 10 tys. zł. Po 8 tys. zł pójdzie na zakup i montaż lampy solarnej oraz wykonanie dokumentacji nawodnienia i oświetlenia boiska. Utrzymywanie porządku we wsi to wydatek rzędu 1 tys. 350 zł, organizacja imprez 2 tys. zł. Najmniejsza pula została przeznaczona na zakup lustra drogowego – 1 tys. zł.

W Siodle zakup frezowiny i tłucznia do utwardzania dróg kosztować będzie 2 tys. zł, a ich transport 1 tys. zł. Na opłotkach wsi staną witacze „Witamy w Siodle” za 5 tys. 800 zł. Na wykonanie monitoringu w miejscowości pójdzie 4 tys. zł. Za zakup i montaż lampy solarnej wieś zapłaci 6 tys. 500 zł. Pula na imprezy wyniesie 5 tys. 500 zł.

Na bezpieczeństwo postawili w Stawniku – za 2 tys. 300 zł kupią próg zwalniający z oznakowaniem, ale więcej pójdzie na zakupy do placu sportowo-rekreacyjnego (grilla trójnogiego i gazowego, piachu, materiałów elektrycznych i impregnatu) za 3 tys. 800 zł oraz przyłączenie wody do budynku gospodarczego (za 3 tys. zł). Zakup tabliczek, regulaminu i tablicy -witacza pochłonie 1 tys. 500 zł, a organizacja imprez 4 tys. zł.

W Surowej chodnik i barierka na mostku przy drodze gminnej kosztować będzie 12 tys. 500 zł, organizacja imprez 5 tys. 400 zł, a utrzymanie porządku prawie 1 tys. 200 zł.

Największy wydatek w sołectwie Włostów-Dąbrowiec to wyposażenie placu zabaw za 10 tys. 500 zł, nieco mniej, bo 9 tys. 600 zł pójdzie na wykonanie  projektu oświetlenia drogowego. Skromnie, bo tylko 1 tys. 500 zł pójdzie na imprezy. Na czystość pójdzie 2 tys. 700 zł, a na zakup materiałów do wejścia do kaplicy – 400 zł.

Najwięcej, bo okrągłe 16 tys. zł pójdzie na oświetlenie w Złotniku, połowę (8 tys. zł) tego kosztować będzie wykonanie wiaty przy świetlicy, a doposażenie placu zabaw – 6 tys. zł. Na tłuczeń do utwardzania dróg pójdzie 6 tys. zł (4 tys. 500 zł zakup i 1 tys. 500 zł transport). Zakup chłodziarki do świetlicy został wyliczony na 2 tys. 500 zł. Bieżące porządki pochłoną  4 tys. 800 zł, a organizacja imprez 6 tys. zł.

Napisz komentarz »