REKLAMA

Kultura, Oświata

Nagrodzeni z okazji święta

Opublikowano 15 października 2021, autor: bj

Jedni mniej, drudzy dostali więcej w szkołach podległych Starostwu Powiatowemu w Żarach. Niektórzy nauczyciele dostali nawet 2 tys. 500 zł, inni 200 zł. Dyrektorzy szkół też po równo nie zgarnęli.

Pula prawie 30 tys. zł podzielona została pomiędzy dyrektorów szkół podległych żarskiemu starostwu.

Najwięcej, bo 3 tys. 500 zł dostał Krzysztof Neska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych. Po 3 tys. zł popłynie do Alicji Czerniawskiej (Zespół Szkół Technicznych w Lubsku) i Gabrieli Fiedler (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku). Po 2, 5 tys.zł zainkasują Robert Nowaczyński (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach), Ewa Styś (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach), Arleta Śniatecka (Zespół Szkół Ogólnokształcących i  Technicznych w Żarach), Barbara Sulikowska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żarach), Lucyna Hoffmann-Czyżyk (Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach), Magdalena Gruca (Zespół Szkół Specjalnych w Żarach) oraz  (SOSW w Lubsku). Najmniej, bo 2 tys. zł trafi do Jerzego Kowalczyka, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach.

– Nie ja ustalałem kryteria przydzielania i wysokość nagród. Trudno mi komentować, dlaczego zapadła akurat taka decyzja – mówi J. Kowalczyk.

Dla nauczycieli nie prosili

– Żaden z dyrektorów nie wnioskował o nagrodę starosty dla wyróżniających się nauczycieli. Od wielu lat jest taka możliwość, niestety dyrektorzy z niej nie korzystają. -tłumaczy Józef Radzion, starosta.

Te informację potwierdziły wszystkie szkoły. Nie było ani jednego wniosku. Pula nagród rozdzielanych przez starostę to 20 proc. budżetu wydzielonego w szkole na ten cel. Z niej pochodzą nagrody dyrektorów. Gdyby dyrektorzy poprosili o wyróżnienie dla swoich nauczycieli, pieniądze wzięte byłyby z tej samej puli. Czy w obawie, że będzie mniej pieniędzy dla dyrektorów leży przyczyna braku dyrektorskich inicjatyw?

 Chudsze i grubsze portfele

Nauczyciele otrzymali zatem jak co roku, nagrody przyznane przez dyrektorów. W LO im. B.Prusa ogólna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 17 tys.700 zł.  Podzielona została pomiędzy 9 osób, które otrzymały od 1 tys.500 zł do  2 tys. 500 zł.

W SOSW w Żarach 38 nauczycieli otrzymało od 550 zł do 750 zł. Łączna pula to 25 tys. 600 zł.

W Ceramiku (ZSOiT) na dzień nauczyciela pula 19 tys. zł trafiła łącznie do 20 nauczycieli. Otrzymali od 450 zł do 1 tys. 400 zł.

W Budowlance doceniono 15 nauczycieli nakładem 20 tys. zł. Ich nagrody wyniosły od 1 tys. zł do 2 tys. zł.

Ekonomik nagrodził 12 nauczycieli i 4 pracowników administracji oraz obsługi. Otrzymali łącznie 27 tys. 200 zł.

W CKZiU do podziału dla nauczycieli było 25 tys. zł. Trafiły do 12 osób. A dla 3 pracowników spoza grona pedagogicznego – 4 tys. 100 zł. Nagrody kształtowały się w kwotach od 300 zł do 1 tys. 500 zł.

– Nauczyciele zostali nagrodzeni głównie za wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. Wyróżniania trafiły też za sukcesy w różnych konkursach-wylicza R. Nowaczyński.

Nauczycielskie sukcesy stopniowane też były poprzez wysokość nagród w ZSS w Żarach. Po 1 tys. 700 zł otrzymało 3 nauczycieli, po 1 tys. 100 zł – 6 i po 700 zł – 19. Łącznie na ten cel szkoła przeznaczyła 24 tys. 900 zł.

Fundusz nagród dla grona pedagogicznego ZPP-P w Żarach wyniósł 15 tys. 252 zł i trafił do 23 osób (od 500 zł. do 650 zł) .

W ZST w Lubsku 15 pedagogów wyróżnionych zostało kwotą 21 tys. 274 zł (od 1 tys. do 2 tys.), a w ZSOiE 18 tys. 250 zł trafiło łącznie do 17 osób (200 zł-950 zł).

SOSW Lubsko  przeznaczył  na ten cel – 25 tys. zł dla 27 nauczycieli (500 zł- 1 tys. zł).

Napisz komentarz »