REKLAMA

Samorząd

Hojny starosta

Opublikowano 08 października 2021, autor: bj

200 tysięcy pójdzie jeszcze w tym roku na nagrody w żarskim Starostwie Powiatowym i podległych mu instytucjach. Starosta twierdzi, że udało mu się zaoszczędzić na to pieniądze.

Na przywrócenie funduszu nagród w Starostwie Powiatowym oraz placówkach podległych zgodę wyrazili podczas wrześniowej sesji radni. Chodzi o kwotę 189 tys. zł do podziału pomiędzy pracowników starostwa, domów pomocy społecznej, urzędu pracy i domów dziecka.

– Fundusz został zawieszony do czasu, aż wyjaśni się sytuacja naszego budżetu w pierwszym półroczu 2021. Już wiemy, ile udało się zaoszczędzić – tłumaczy Józef Radzion, starosta.

I tak np. 100 tys. zł w powiecie uciułali dzięki zmniejszonym odsetkom, jakie trzeba było zapłacić w związku z wcześniejszym wykupem obligacji. Nieco ponad 17 tys. zł zostało w kasie, bo z uwagi na sytuację epidemiczną nie zostały zorganizowane polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze, a 25 tys. zł zostało, bo nie doszedł do skutku transgraniczny pikniku zdrowia, z uwagi na rezygnację partnera imprezy.

Były też oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów.

– Dlatego postanowiliśmy przywrócić fundusz nagród. Inflacja w ostatnim czasie poszybowała, a my mamy ograniczone możliwości, jeżeli idzie o podwyżki płac. W ten sposób chcemy choć w części wynagrodzić to naszym pracownikom – wyjaśnia J. Radzion.

Tym samym na nagrody w Starostwie Powiatowym pójdzie 35 tys. zł, w DPS w Lubsku – 47 tys. zł, w DPS w Miłowicach – 33 tys. zł, w PUP – 25 tys. zł, a w trzech domach domach dziecka – łącznie 20 tys. zł

Napisz komentarz »