REKLAMA

Komunikacja

Nie będzie kar za spóźnienie

Opublikowano 08 października 2021, autor: nk

Remont ulicy Staszica w Żarach nie zakończył się w wyznaczonym terminie. Mimo to wykonawca nie zapłaci kar.

Żarscy urzędnicy uznali, że opóźnienia w remoncie ulicy Staszica nie wynikają z winy wykonawcy i przedłużyli termin na zakończenie prac do końca listopada tego roku. Pierwotnie remont miał się zakończyć do końca września.

Jak informuje Edyta Gotowicka, rzecznik żarskiego Urzędu Miasta, wykonawca opóźnienia tłumaczy koniecznością wykonania dodatkowych prac polegających m.in. na likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego oraz przestojem związanym z ostatecznym ustaleniem zakresu prac niezbędnych do wykonania przy istniejącym przepuście drogowym pod ul. Staszica w ciągu rzeki Żarki.

Żarscy urzędnicy uznali, że wniosek jest zasadny i zgodzili się na podpisanie aneksu do umowy i tym samym niekaranie wykonawcy za opóźnienie.

Przebudowę ul. Staszica w Żarach wykonuje firma Bud-Dróg z Podbrzezia Dolnego (gm. Kożuchów). Remont obejmuje jedynie odcinek ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Ludową. Koszt prac to 2 mln 640 tys. zł.

Napisz komentarz »