REKLAMA

Samorząd

Zapłacimy za czystki burmistrza

Opublikowano 01 października 2021, autor: Piotr Piotrowski

Burmistrz Żagania bezprawnie zwolnił sekretarz miasta, Magdalenę Wiadomska – Łażewska. Od wyroku złożył apelację. Też przegrał. Za jego czystki kadrowe zapłacą podatnicy, czyli mieszkańcy.

Magdalena Wiadomska – Łażewska przepracowała w żagańskim magistracie 13 lat. Burmistrz zwolnił ją w marcu 2019 r, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Powodem była utrata zaufania „z powodu nadmiernego zaangażowania się w kampanię byłego burmistrza, Daniela Marchewki”. Wśród zarzutów pojawił się rzekomy brak woli współpracy z Andrzejem Katarzyńcem po objęciu przez niego funkcji burmistrza, a także niewłaściwe organizowanie funkcjonowania UM.

Zwolniona sekretarz nie zgodziła się z żadnym z zarzutów i złożyła pozew do wydziału pracy żagańskiego Sądu. Ten uwzględnił jej odwołanie. Wskazał, że rozwiązanie przez burmistrza umowy o pracę z M. Wiadomską – Łażewską było nieuzasadnione i niezgodne z prawem. Zasądził na jej rzecz odszkodowanie blisko 30 tys. zł. Ponadto odsetki i koszty całego procesu.  Razem około 40 tys. zł!

Wyraz złośliwości

Katarzyniec złożył apelację w Sądzie Okręgowym, ale i tam przegrał. Zielonogórski sąd oddalił apelację i podtrzymał wyrok pierwszej instancji.  Zobowiązał także do zapłaty odsetek za opóźnienie oraz pokrycia całości kosztów procesów sądowych. Wyrok jest prawomocny.

– Oczekiwałam takiego rozstrzygnięcia. Na stwierdzeniu bezzasadności zwolnienia zależało mi najbardziej. Sąd potwierdził, że pan Katarzyniec złamał przepisy prawa pracy. To korzystny dla mnie wyrok, który kończy sprawę – komentuje M. Wiadomska – Łażewska. – W mojej ocenie, cała ta sprawa to przejaw złośliwości i małostkowości burmistrza. Sąd dał mu nauczkę, ale za procesy zapłacą mieszkańcy!

Kadrowe czystki burmistrza Katarzyńca kosztowały podatników blisko 40 tys. zł, licząc odsetki i koszty procesu. Dodajmy, że w miejsce Łażewskiej włodarz zatrudnił Anitę Staszkowian,  m.in. byłą wójt gminy Wymiarek, odwołaną przez mieszkańców w referendum, która w wyborach samorządowych startowała z komitetu starosty Henryka Janowicza, który mocno współpracuje z Katarzyńcem.

Napisz komentarz »