REKLAMA

Samorząd

Prezes może być tylko jeden

Opublikowano 17 września 2021, autor: bj

O fotel prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarach walczą czterej kandydaci – tymczasowy prezes, były burmistrz, były prezes oraz kierownik od ochrony środowiska.

Czterej kandydaci do fotela prezesa spółki stanęli (15.09.) przed radą nadzorczą Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarach. Są to Juliusz Półjan, kierownik działu ochrony środowiska i technologii Zakładu Zagospodarowania Odpadóww Marszowie, Dariusz Frejman, były prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żaganiu, Andrzej Ogrodnik, były burmistrz Kożuchowa i kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie (pow. zielonogórski) oraz Marek Goraj, który od lipca pełni obowiązki prezesa ZWiK po rezygnacji Zdzisława Czekalskiego.

– To już drugi etap ogłoszonego przez nas konkursu. W pierwszym, złożone oferty zostały sprawdzone pod względem formalnym. Chodziło o weryfikację, czy kandydaci spełniają  warunki związane m.in. z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym – tłumaczy Maria Wrońska, przewodnicząca rady nadzorczej ZWiK.

Wśród wymagań znalazło się m.in. wykształcenie wyższe – kierunkowe z zakresu inżynierii środowiska, sanitarnej lub technologii wody. Do tego 10-letni staż pracy, 5-letni staż na stanowisku kierowniczym, znajomość przepisów z zakresu prawa wodnego, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz znajomość języków, niemieckiego lub angielskiego.

– Wszyscy czterej kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu – dodaje M. Wrońska.

Rada nadzorcza dała sobie czas na decyzję do końca miesiąca.

– Chcemy ją podjąć już w nadchodzącym tygodniu – zastrzega M. Wrońska.

Zarobki prezesa określa specjalna ustawa dotycząca wynagrodzeń osób zajmujących takie stanowiska. Zgodnie z jej zapisami, poprzedni prezes miał wynagrodzenie liczone według współczynnika 3,1 w stosunku do średniej krajowej z 2016 r. Przeciętne wynagrodzenie w 2016 r. wyniosło 4 tys. 56 zł, co po przemnożeniu daje kwotę 12 tys. 573.60 zł dla prezesa.

Napisz komentarz »