REKLAMA

Samorząd

A sołtysi wciąż czekają

Opublikowano 17 września 2021, autor: jb

Jeszcze przed wakacjami sołtysi z gminy Wymiarki złożyli wniosek o podwyżkę swoich diet. Podwyżki się nie doczekali.

Sołtysi w Wymiarkach mają dietę w wysokości 89 zł, ale pod warunkiem, że uczestniczą w posiedzeniach Rady Gminy. Jeżeli np. w jakimś miesiącu sesja nie jest zwoływana, nie dostają nic. W imieniu sołtysów wniosek o podwyżkę złożyła Kamila Biórka (21 l.). Nie zaproponowała kwoty, do jakiej miałaby wzrosnąć dieta. To miało pozostać w gestii radnych.

Ostatnio radni obradowali w czwartek, 9 września. Tematu podwyżek nie zamierzali poruszać.

Losem sołtysów pod koniec sesji zainteresował się radny Jerzy Niezgócki.

– Chciałem się dowiedzieć, czy coś w tej sprawie się rusza? Ta stawka od 20 lat nie była zmieniana, a sołtysi angażują się przecież w wiele spraw – mówił.

Wójt odpowiedź miał krótką.

– Ustalanie diet to kompetencja Rady Gminy. Jeżeli państwo będziecie mieli taką wolę i podejmiecie taką uchwałę, to my w budżecie na następny rok będziemy musieli uwzględnić podwyżkę – zwrócił się do radnych Lech Miszewski.

Zapytaliśmy zatem przewodniczącą Rady Gminy, czy zajmie się sprawą.

– Nie mieliśmy jeszcze spotkania radnych w tej sprawie, ale chcemy o tym dyskutować na komisjach przed sesją zaplanowaną na październik i wypracować wspólne stanowisko – powiedziała nam Izabela Mierzwa.

O podwyżkę wnioskowała najmłodsza z nich, Kamila Biórka, sołtyska Lubieszowa.

– Uważam, że ta dieta, która jest oferowana obecnie, to jest poniżenie stanowiska sołtysa. Słyszę głosy, że nie mamy tak ważnej pracy jak radni, ale na naszych wioskach za wiele rzeczy jesteśmy odpowiedzialni. A faktem jest to, że jeżeli z jakiegoś powodu w danym miesiącu nie jest zwoływana sesja, my nawet nie mamy szans w niej uczestniczyć, żeby otrzymać dietę. A nie oznacza to, że przez ten miesiąc nie robimy nic na rzecz sołectwa – mówi.

Dieta radnych gminy Wymiarki wynosi 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby posiedzeń w miesiącu.

Napisz komentarz »