REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Czterech kandydatów

Opublikowano 10 września 2021, autor: jb

Cztery osoby powalczą o tytuł Żaganianina Roku.

Towarzystwo Przyjaciół Żagania otrzymało kandydatury czterech mężczyzn. Zgłoszenie mógł przesłać każdy, trzeba było jednak przygotować uzasadnienie. Na sześć wniosków, trzy  dotyczą Adriana Hekerta, społecznika, właściciela Klubu Elektrownia. A. Hekert to żołnierz w stanie spoczynku, weteran czterech misji pokojowych poza granicami kraju. Doceniono jego działalność kulturalną – organizowanie muzycznych festiwali, koncertów, a także tworzenie projektów do budżetu obywatelskiego i udział w akcjach charytatywnych.

– Nie liczę na wygraną, jest wiele osób mających większe zasługi dla miasta. Ale sam fakt zgłoszenia jest przyjemny. Świadczy o tym, że są osoby, które widzą coś pozytywnego w tym, co robię na różnych płaszczyznach w naszym mieście – komentuje nominację A. Hekert.

Ciężko zmierzyć pracę społeczną

Drugi  emerytowany żołnierz w plebiscycie to Wiesław Chłopek, regionalista i historyk. W zgłoszeniu doceniono jego działalność wydawniczą (np. jubileuszowych 20. Zeszytów Żagańskich), ale także wielu innych publikacji dotyczących historii regionu. W. Chłopek prowadzi zajęcia z regionalistyki, m.in. dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

– Na emeryturze staram się działać na różnych płaszczyznach, choć nominacji się nie spodziewałem. Mamy w Żaganiu bardzo dużo aktywnych osób i jest mi bardzo miło, że ktoś zauważył moje działania. Patrząc na zgłoszonych kandydatów, widać, że działamy na różnych polach, więc na pewno będzie trudno wybrać jedną osobę do tytułu. Ciężko zmierzyć pracę społeczną. W zasadzie każdy z nas już wygrał przez to, że nasza praca została zauważona – mówi W. Chłopek. – Sam w roli zwycięzcy widziałbym Adriana Hekerta, który był moim uczniem w Szkole Podstawowej nr  4. Myślę, że jego inicjatywy cieszą wielu mieszkańców – dodaje.

Muzyka

O tytuł powalczy także Hubert Dziedzic, który od ponad 10 lat jest dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu. Doceniono jego starania, by w dawnych obiektach poszpitalnych stworzyć siedzibę PSM.

– Czuję się wyróżniony tą nominacją. Uważam, że moja skromna osoba nie do końca na to zasługuje, bo jak patrzę na nagrodzonych w ubiegłych latach, to naprawdę były wybitne jednostki. Jestem też zaskoczony, ponieważ mieszkam w Dzietrzychowicach, nie jestem rodowitym żaganianinem. Oczywiście sam chodziłem do szkoły, której teraz jestem dyrektorem, ale zakładam, że nominacja związana jest z przenosinami szkoły do nowej bazy przy ul. Żelaznej – mówi H. Dziedzic. – Muszę  jednak zwrócić uwagę, że to idea panów Stanisława Piniuty i Zenona Rzyskiego, którą ja kontynuuję – dodaje.

Historia

Nominowany do tytułu jest także Mariusz Wieczerzyński, animator kultury, regionalista. Jest pomysłodawcą i administratorem strony „Odkrywanie Żagania”, w ramach tego cyklu organizował spacery krajoznawcze pod hasłem „Nieistniejące”. W 2020 roku wydał Literacki przewodnik „Żagań – portret miasta”.

– Do nominacji podchodzę ze spokojem. Moim celem nie są wyróżnienia. Skupiam się na działalności społecznej i kulturalnej oraz promocji miasta – mówi krótko.

– Wyniki tegorocznego plebiscytu zostaną ogłoszone najprawdopodobniej podczas uroczystej gali w październiku – mówi Halina Dobrakowska, prezes TPŻ.

Napisz komentarz »