REKLAMA

Samorząd

Przylaski wybrały sołtysa

Opublikowano 03 września 2021, autor: Piotr Piotrowski

Beata Najdek została nową sołtyską wsi Przylaski (gmina Brzeźnica).

Poprzednia sołtyska, Teresa Przygoda, zrezygnowała z pełnienia funkcji z powodów osobistych. W wyborach, 26.08., Beata Najdek była jedyną kandydatką.

Najdek jest radną gminy już drugą kadencję, działa w OSP Przylaski, miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich oraz Caritasie.

– Jako radnej będzie mi łatwiej przeforsować pewne sprawy w gminie. Chcę zintegrować wieś, a przy okazji wystarać się o kilka ważnych inwestycji dla Przylasek – mówi „Regionalnej” B. Najdek. – Największy problem mamy z oświetleniem ulicznym, dlatego będę zabiegać w Enei o jego wymianę na nowe i szybkie naprawy bieżące. Ważnym tematem jest budowa zatoczki przy przystanku autobusowym. Wychodząc z autobusu wpada się do przydrożnego rowu, bo tak jest tam wąsko. Będę zabiegać o dalsze wyposażenie świetlicy, na początek w zmywarkę. Mamy ponadto napisany projekt na pozyskanie unijnych funduszy na zakup gofrownicy, huśtawki i ławki przy świetlicy. Z kolei za 20 tys. zł z funduszu sołeckiego zrobimy porządny chodnik na cmentarzu.

Napisz komentarz »